(Helgelendingen)

Klokken 16.00 startet møtet der ministeren møter ordførerne på Helgeland. Helgelendingen sendte direkte fra møtet, men opplevde dessverre litt tekniske problemer underveis, noe som blant annet medførte at innleggene til ordføreren i Vefsn og ordføreren i Rana ikke ble med. Opptaket ligger i to deler, og del 2 ser du under her.

Kjerkol besøkte alle de tre sykehusene på Helgeland tirsdag. Dagen startet på sykehuset i Mo i Rana, før hun reiste videre til sykehuset i Sandnessjøen.

Reisen blir avsluttet på sykehuset i Mosjøen, hvor hun også har invitert samtlige ordførere på Helgeland til et møte.

«Hun har fått invitasjon fra flere ordførere om å komme til Helgeland, og siden hun ikke kan reise til hver enkelt kommune, har hun valgt å invitere alle til Mosjøen slik at de kan få ytre sine meninger om saken», skrev statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet til Helgelendingen via en e-post fra departementets presseavdeling før reisen.

Møtet med ordførerne foregår i kantinen på sykehuset i Mosjøen, og Helgelendingen vil være til stede for å sende direkte. Møtet finner sted fra klokka 16.00 til 17.15, og er du abonnent på Helgelendingen eller iSandnessjøen kan du følge møtet underveis.

Statssekretæren forteller at helseministeren reiser til Helgeland for å få satt seg enda bedre inn i de lokale forholdene:

«Det pågår en debatt om ny sykehusstruktur på Helgeland etter beslutningen fattet av den forrige regjeringen. Nå har Helse Nord fått i oppdrag å vurdere om å behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord kan ivareta sitt «sørge-for-ansvar» på lang sikt. Dette vil også omfatte Helgeland. Helse- og omsorgsministeren vil møte og høre hva den stedlige ledelsen og tillitsvalgte på sykehusene har å si om situasjonen», sier Bekeng.