Helseministeren på spørsmål til en pågående personalsak i Helgelandssykehuset: – En sak har ofte flere sider

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) har fått svar fra helseminister Bent Høie, som også har innhentet en uttalelse fra Helse nord, på generelt grunnlag, om at «pasientsikkerhet holdes høyt i Helgelandssykehuset".