En henger med isolasjon står igjen på Helgelandsbrua. Uvisst hvordan den har koplet seg fra bil. Bilberging på vei til stedet. Meldes om mye vind på brua. Det informerer politiet i Nordland på Twitter.