Gå til sidens hovedinnhold

Hensynet til pasientene er underordnet de sterke kreftene som nå jobber aktivt for å torpedere helseministerens beslutning

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder

(Helgelendingen)

Konkluderer om tarmkreft

Ifølge en rapport fra Oslo universitetssykehus (OUS) om tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset som Rana Blad har fått tilgang til, konkluderer faggruppen med at denne typen kirurgi i sin helhet bør utføres ved sykehuset i Mo i Rana. Faggruppens utredning er den tredje i denne saken, og rapportene spriker i sine konklusjoner.

Mens Universitetssykehuset Nord-Norges utredningen rundt tarmkreftoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen konkluderer med at kvaliteten på denne typen behandling er tilfredsstillende, uttrykker utredningene gjort av fagpersoner ved St. Olavs hospital i Trondheim og OUS bekymring over kvaliteten. Lengst går faggruppen ved OUS som anbefaler å samle denne typen kirurgi til sykehuset på Mo i Rana.

Fagmiljøene er åpenbart uenige om kvaliteten på tarmkreftkirurgien ved Helgelandssykehuset. Faggruppen ved OUS har funnet avvik ved halvparten av de opererte pasientene ved sykehuset i Sandnessjøen, og 18 prosent av dem som er operert for tarmkreft ved sykehuset i Mo i Rana. Begge sykehusene har et lavt antall pasienter som opereres for denne typen lidelse årlig, men Rana opererer marginalt flere. Det er en hovedbegrunnelse for at faggruppen ved OUS mener Mo i Rana må utføre alle disse operasjonene.

Saken om tarmkreftkirurgien er et godt eksempel på hvorfor Helgeland burde bygge sykehusframtida på ett felles sykehus lokalisert midt i regionen. Det er et relativt lavt volum på alle typer kirurgi og andre spesialiteter i Helgelandssykehuset. Fagfolkene har behov for volum for å holde det beste faglige nivået. Det får man ikke når sykehuset skal deles opp i relativt små enheter. Det er synd at ikke aksjonister og andre har forstått nettopp det.

Helseminister Bent Høie sagt at Helgelandssykehuset i framtida skal bestå av to små sykehus, der det nye hovedsykehuset skal bygges i Sandnessjøen eller omegn. Da bør ledelsen ved Helgelandssykehuset respondere på konklusjonen til faggruppen ved OUS ved å samle fagmiljøet knyttet til tarmkreftkirurgi og andre spesialiteter til dette sykehuset. I motsatt fall vil beslutningen til helseministeren sakte, men sikkert uthules. Nettopp det synes å være strategien for at man til syvende og sist ender opp med ett felles sykehus for Helgeland på Mo i Rana.

Svakhetene ved tarmkreftkirurgien er først og fremst ille for de pasientene som blir berørt. Men det tror vi er underordnet de sterke kreftene som nå jobber aktivt for å torpedere helseministerens beslutning. De eneste som kan ta grep i denne situasjonen er ledelsen i Helgelandssykehuset. Vi stiller spørsmål ved om det er vilje og kraft nok til å gjøre det.

Les også

Direktøren om lekkasjene av tarmkreft-rapporter: – Hadde jeg visst noe om det, ville jeg ikke ha stått her i dag

Les også

To eksterne fagrapporter anbefaler å samle tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset i Mo i Rana: – Høy dødelighet hos pasienter i Sandnessjøen gir grunn til bekymring

Les rapportene om tarmkreftkirurgien her

Kommentarer til denne saken