(Helgelendingen)

TARMKREFTKIRURGI PÅ HELGELAND

Herr Dr. Philos Hans H. Wasmuth, som er motstander av Sandnessjøen og en ivrig forkjemper for Rana, har i en helsides skrivelse i blant annet Helgelands Blad den 25. juli konkludert med at kreftkirurgien skal legges til Rana sykehus. Dessuten får alle andre som kanskje ikke er enig med ham så ørene flagrer. Og for at alle skal forstå at her ligger all ekspertise og fasiten på rett og galt så slår han om seg med fin tittel og en CV som skal slå pusten utav oss vanlige innbyggere som formentlig "ikke forstår så mye".

Det er verdt å merke seg at ledelsen for Helse Nord gikk inn for at tarmkreftkirurgien skulle legges til hovedsykehuset på Helgeland. Men her kom ovennevnte herremann og hans medhjelper Slettskog med saksfremlegg på hele 32 sider inkludert vedlegg, hvor de blant annet gikk til angrep på Sandnessjøen sykehus og ledelsen i Helse Nord. Resultatet kjenner vi, styret ble nærmest tatt på senga, og gikk inn for Rana sykehus. Men ledelsen i Helse Nord sier også at tarmkreftkirurgien bør flyttet til hovedsykehuset når disse er klar til å ta imot denne funksjonen.

Herr Wasmuths ensidige nedrakking på Sandnessjøen sykehus til fordel for Rana sykehus bør selvsagt ikke stå uimotsagt. Og heldigvis har dr. Bjørn Haug, som også har lang fartstid som kirurg og kjenner Sandnessjøen sykehus fra innsiden, gitt tilsvar. Og med bakgrunn i hva man hører og leser på sosiale medier så er det veldig mange som åpenbart har noe å si i saken. Undertegnede, og heldigvis en stor del av oss som naturlig sogner til Sandnessjøen sykehus og har gode erfaringer derfra, er helt uenig og overgitt over en slik ensidig negativ nedrakking på Sandnessjøen sykehus som denne mannen og hans likesinnede bedriver.

Her er det viktig å notere seg at redaktøren av HB har i egen kommentar til ovennevnte påpekt at: "Wasnuth er orientert om at redaksjonen oppfatter deler av hans innlegg som direkte villedende. Vi har bedt ham kommentere tallene etter 2016, da Sandnessjøen starter kvalifikasjonsprosjektet med UNN i Tromsø. Vi har også bedt ham kommentere 3 dødsfall etter tarmkreftkirurgi i Rana, som ikke er blitt rapportert inn. Wasmuth avslår å kommentere de nevnte forhold"..

Målet til sentrale myndigheter og brukerne (befolkningen) er jo at vi skal bygge opp det nye Helgeladssykehuset som Norges beste lokalsykehus. Dette er et mål som også Rana sluttet seg til. Men som vi i ettertid har sett med en helt annen agenda enn det som er besluttet på høyeste hold.

Hvis man i det hele tatt mener noe med ovennevnte så må Rana slutte med å rakke ned på naboene, gå inn for et reelt samarbeid, og akseptere at man deler på samfunnsgodene på Helgeland. Og ikke minst tar hensyn til at befolkningen på Helgeland bor spredt, og at særlig kystbefolkningen har vanskelige kommunikasjoner i forhold til innlandet som har bilveg til stuedøra.

For det andre må man slutte å snakke om det som var, det vil si fortiden slik Rana stadig driver og henviser til. For her skal vi jo bygge et nytt Helgelandssykehus. Og da må det en helt annen vilje og evne til samarbeid skal man lykkes. Det er nå engang bestemt i alle fora og på høyeste hold at hovedsykehuset for Helgeland skal ligge i Sandnessjøen. Og at disse skal ha det bredeste behandlingstilbudet for befolkningen på Helgeland, og da blir det jo helt meningsløst å ta bort tarnkreftkirurgien som er en meget tung avdeling. Dette er det skrevet på metervis om og behøves ikke å gjentas her.

Det som herr Wasmuth og hans likesinnede tilsynelatende ikke tenker på er en mulig men akk så realistisk konsekvens av hans "svartmaling" som rammer hele Helgelandssykehuset - nemlig tap av pasienter ut av Helgeland, og spesielt fra avd. Rana. Nu er det sånn, og heldigvis vil jeg si, at vi har et fritt sykehusvalg her i landet ved planlagte operasjoner og behandlinger. Jeg tror ganske bestemt at folk flest som skal til en alvorlig operasjon som for eksempel tarmkreft ønsker å sikre seg den beste behandling som er å oppdrive. Og da søker man seg neppe til Rana sykehus. Jeg tror UNN i Tromsø eller St. Olavs i Trondheim i dag vil være den beste løsningen for mange. Nordlandssykehuset i Bodø er også på full fart opp til å bli en spesialklinikk for en rekke alvorlige sykdommer, og er også et godt alternativ.

I alle fall, hovedsykehuset for Helgeland er besluttet skal ligge i Sandnessjøen. Og her er det mange og tunge medisinske spesialiteter som skal inn. Hva det blir i fremtiden med akkurat tarmkreftkirurgien er det vel ingen som vet. Men treneringene og forsøk på omkamp om innhold i hovedsykehuset som Rana stadig bedriver må engang ta slutt. Det som nu er viktig er omgående flytting av administrasjonen til Sandnessjøen slik som besluttet, og snarest mulig komme seg i gang med nybygg. Da tror jeg faktisk at det aller meste vil falle på plass til gagn for hele Helgeland.


Ole-Gustav Årnes