– Det er mange som føler seg alene og har lite nettverk. Mange er ensomme, og jula er den tida en virkelig kjenner på det. Folk er mye opptatt, og økonomi er også en faktor, sier Gry M. Lisøen.

Hun er ei av fire damer i Leirfjord som har gått sammen om å arrangere julemiddag i adventstida. Den 16. desember venter de mange gjester ved Leirfjord idrettshus.

– Vi hadde snakket om det i mange år, og ble inspirert av Sandnessjøen, der det i flere ganger ble arrangert julemiddag ved en av kafeene i byen.

– Til slutt tenkte vi at det bare var å hive seg rundt, forteller Lisøen.

Første gang de inviterte til julemiddag i Leirfjord, var i 2017. Under årene med pandemi ble det midlertidig stopp, men Lisøen er klar på at de ser et tydelig behov.

– Det er allerede 16 personer som har meldt seg på – både små barn og eldre, og de midt imellom.

– Vi har ikke satt noe tak når det gjelder antall gjester, men tar det som det kommer, sier hun.

Fristen for å melde seg på er 7. desember, og selve festen er altså midt i måneden - den 16. desember.

– Det er mye som skjer akkurat i dagene rundt jul, så det å arrangere dette i adventstida synes vi er fint. Da er det også lettere å få tak i frivillige som kan stille opp.

Blant de som skal bidra under festen, er Marita Øvre-Johansen og Svanhild Brønstad.

– De skal synge og spille piano, og vi tror det blir en fin ramme rundt julemåltidet og aktivitetene etterpå, sier Lisøen.

Hun forteller at det også er mange privatpersoner og bedrifter i området som bidrar til å gjøre arrangementet til realitet.

Lisøen avslutningsvis til at arrangementet er åpent for alle som har lyst til å komme.

– En kan ha stor familie men likevel føle seg ensom.