Leirfjord SV mener at samholdet og samarbeidet mellom de 12 kommunene har hatt avgjørende betydning for beslutningen om sykehusstruktur på Helgeland. Dette samarbeidet er det viktig å fortsatt støtte opp om, også nå når Helgelandssykehuset/Helse Nord begynner arbeidet med konseptfasen.

Det er bra at kommunene følger prosessen tett, slik at vedtaket blir realisert. Derfor støtter vi også opp om kommunenes spleiselag for å frikjøpe Toft og Isaksen.

Helse Nord og statsrådens vedtak er klart på at lokalisering av det nye hovedsykehuset på Helgeland skal være i Sandnessjøen og omegn.

Det viktigste er at det nye hovedsykehuset blir et best mulig sykehus for alle pasientene på Helgeland, men spesielt for pasientene som får sykehuset i Sandnessjøen og omegn som sitt nærmeste alternativ i reisetid.