De to siste årene har vært preget av korona og ferie i eget land, mange ved sjøen. En undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at 36 prosent av alle som eier og disponerer båt i Nordland, oppgir at de har opplevd sjenanse på sjøen.

- Med økte priser på utenlandsreiser, streikefrykt, krig i Ukraina og mye usikkerhet, tyder alt på at det blir en ny rekordsommer ved sjøen innenlands, også denne sommeren, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige i en pressemelding.

- Høy fart, uvettig kjøring og liten kunnskap om å føre båt, er noe av det som irriterer mest, sier Voll. Bare de to siste årene har andelen totalt som plages av dette økt med rundt 15 prosent i forhold til tidligere.

I fjor druknet 75 personer der flere av ulykkene skyldes høy fart og promille med fritidsbåt. I tillegg til å være en fare for seg selv er disse også en trussel mot andre som ferdes i eller ved sjøen.

- Vi ønsker at flest mulig skal skaffe seg kompetanse før de setter seg i en båt. Vi ser helt klare tendenser til at motorstørrelse og fart har økt betydelig de siste årene, sier Voll.

Gjensidige har så langt i år alene mottatt 50 skader på fritidsbåter i Nordland som skyldes ytre påvirkning, med utbetalinger på flere millioner kroner. Etter at det ble lov å bruke vannscooter har dette med økt støy også blitt et mulig problem for flere. I tillegg holder mange mindre hurtiggående båter på nære land, og Voll tror en del båtførere ikke er klar over at de kan være en plage for andre.

- Senk farten og ta hensyn til omgivelsene. Da blir det sikrere og ikke minst, mye hyggeligere for alle som oppholder seg på sjøen, sier han.

Fakta båtliv

Undersøkelsen er gjennomført rett før sommeren og på landsbasis svarer litt over halvparten (54 prosent) at de har opplevd dette (kjører for fort, for nærme eller lignende) ofte eller av og til. Økningen totalt er på hele 15 prosentpoeng de siste to årene. Årsaken til den kraftige økningen er at koronapandemien har ført til at rekordmange tilbragte sommeren hjemme i Norge, ved eller på sjøen.

Totalt er det 36 prosent i Nordland som oppgir at de har opplevd sjenanse ved eller på sjøen.