(Helgelendingen)

Åpent brev til ordfører Peter Talseth og fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen

Jeg trodde at Senterpartiet var et parti som ønsket å bevare de små bygdesamfunnene, ikke begrave dem, noe som faktisk nå skjer. Nå som har vi fått senterpartiordfører i Alstahaug, og også en fylkesordfører som representerer dette distriktsfiendtlige partiet, ser vi at fergetilbudet til mellomsteder mellom Tjøtta og Forvik er rasert, så nok en gang ser vi at ord og handling ikke henger sammen.

Vi driver et lite småbruk på ei lita øy på Helgelandskysten. På grunn av at det er et småbruk kan vi ikke leve av det, og har sett oss tvunget til å flytte til Sandnessjøen for å ha annen jobb ved siden av. I alle år har vi reist hver helg, og også enkelte dager midt i uka, for å se til dyra. Spesielt har dette vært viktig i lammeperioden, da dyra kan trenger litt ekstra fór og tilsyn. Onsdager var en fin dag å ta en ekstra tur, da gikk det ei ferge fra Tjøtta i 18-tida, og vi kunne reise tilbake kl 22.30. Denne turen er nå fjerna fra rutetilbudet, noe som betyr at vi ikke kan reise ut til øya for å fóre ekstra i løpet av uka.

Ellers har vi brukt å reise til øya med 18-ferga på fredager, men den er også fjerna, så nå må vi ta fri fra jobb i byen, slik at vi kan reise fra Tjøtta kl 15.30. Det betyr tapt arbeidsinntekt. Søndager har vi brukt å reise tilbake til Tjøtta med ei ferge som er her i 17-tida. Det kan vi fortsatt gjøre, hvis vi får plass. Denne ferga er ofte full på grunn av at det ikke lenger går ei ferge kl 20, noe som tidligere kunne være et alternativ hvis du ikke fikk plass tidligere. Suppleringsferga som kunne ha tatt noe av trafikken mellom Forvik og Tjøtta begynner heller ikke å gå før kl 15.30 på søndager.

Øya vår er veldig vakker og idyllisk. Den er derfor et yndet feriested, både for folk som har røtter her, men også for andre. Det er veldig koselig at så mange trives her, men det betyr også ekstra trykk på ferga. Senterpartiet ønsker kanskje ikke at så mange skal ha feriested i distriktet, men vi som bor her ønsker det. Det er viktig at noen ser til husene og steller mark og skog.

Vi har i mange år pendlet fram og tilbake mellom byen og øya. Det vil være løgn å si at dette har gitt oss noen form for økonomisk gevinst. Drivkrafta vår har vært at vi ønsker at øya ikke skal gro over av kratt og skog, vi tenker at det er viktig å ta vare på jorda og stelle den, med god hjelp av dyr som beiter i utmark. Her er Senterpartiet tydeligvis uenig med oss. De ønsker at vi skal pakke sammen og at «det nyharva stykkje bak fjøsen ein sta, det får småbjørka få att til års», som Jack Berntsen sang.

Nå er vi i ferd med å gi opp, så da er deres «mission completed». Dette gidder vi ikke lenger, ikke kommer vi oss til øya for å se til dyra, og ikke kommer vi oss tilbake til byen for å gå på jobb.

Hurra for Senterpartiet,- dere vant, Distrikts-Norge dør!