Da jeg vokste opp besto media av en radiokanal, ett tv program, begge under paraplyen til Norsk Rikskringkastning (NRK). I tillegg kom en og annen fasttelefon og ei lokalavis.

Dette gjorde det enkelt for de med meninger å formidle og å dele ideer og informasjon.

Dagens mediebilde er mye mer komplekst. I tillegg til vekst i kanaler, har vi også elektronisk kommunikasjon og sosiale medier.

Dermed må formidler manøvrere i dette landskapet for å få den fulle oppmerksomhet ift. sitt budskap.

Styreleder i HN Renate Larsen sa i møte med Rana Kommunestyre at HN skulle bli bedre på kommunikasjon. Dette må tolkes som en erkjennelse av at det to som har frontet HN eksternt, henne og Adm.dir. Ikke har gjort en god nok jobb.

Hva var egentlig budskapet til styreleder i Helse Nord i møte med Rana Kommunestyre?

Etter dette:

1) Adm.dir. i HN sa at fristbruddene i pakkeforløpene betydde ingenting.

2) Adm.dir i HSYK sa at man hadde fagfolkene og utstyret, men ville vente på Statens Helsetilsyn sin rapport ang. det foretatte tilsynet i Sandnessjøen som fant sted for over ett år siden. Hvorfor vente? Sette folks liv i fare? Neppe noe en ønsker. Men en vet at fagfolkene på tarmkreftkirurgi er i Rana og det passer ikke fasiten om dette hovedsykehuset som skal bygges i Sandnessjøen eller omegnen.

3) Etter møte kom pressemeldingen som HN tok seg tid til å forfatte etter Høies avgang. Den inneholdt så mange fyndord og ovasjoner at meldingen druknet i et ordgyteri en sjelden har sett maken til. Den lignet på hyllester vi ser i land vi normalt ikke sammenligner oss med.

4) Det er sendt pressemeldinger, åpne bev og spørsmål til styret og adm.dir i HN. De er pent og pyntelig arkivert.

5) HSYK har stor bærekraftevne ble det sagt utfra en analyse som beviselig er feil på helt vesentlige punkter (Inntektsføring av bortfall av avskrivinger, urealistiske renteforutsetninger i strid med Norges Banks anbefalinger, investeringer under usikkerhet er ikke med i modellen til HN.) Kanskje vi kan se frem til en oppdatering i neste styremøte?

6) Dette punktet bør de nye koster i Oslo også skrive seg bak øre. Det gjelder den manglende informasjonen om pengebruken i HN hvor redegjørelse om de faktiske forhold skyves fra styremøte til styremøte. En mere detaljert gjennomgang fordres nå.

7) Styreleder og adm.dir må ha fått med seg unisone tilbakemeldingene angående tarmkreftkirurgien og pasienter som lider overlast. Styreleder sitter med ett særs ansvar her for å kunne instruere nedover i rekkene. At en venter på en rapport som kommer i 2022, hallo, vi er i år 2021 mediemessig! Alle kjenner den foreløpige rapportens innhold, dog mangler denne innsikten i HN tydeligvis. Evnen til å orientere seg synes å ha sviktet og det både i HSYK og i HN.

8) Jeg bruker ikke ordet kommunikasjonsstrategi da det er et PR laget ord. Her rekker det lenge med alminnelig gangsyn for å se at det hamres igjen og igjen på frasen: vi har ett sørge for ansvar! Når dette gjentas til det kjedsommelige, håper en dette blir den vedtatte sannheten. Men dessverre, folk har sett at sørge for ansvaret har sviktet både i møte med tarmkreftpasientene, innen psykiatrien m.m.

Det forventes at pressemeldinger fra HN og adm.dir. inneholder substans fra nå av og ikke det evinnelige gnålet om sørge for ansvaret som pr i dag ikke har rot i virkeligheten.

Er det noen som husker hva styrelederen sa da da hun fikk ordet? I alle fall noen husker, hva sa hun egentlig?

Gerd Røtnes, Hafrsfjord