To likeverdige sykehus?

I en ukesluttartikkel i Rana Blad 27. mai skriver redaktør Ulriksen igjen om Helse Nord og den etter hennes mening håpløse oppnevningen av nytt styre i Helgelandssykehuset.

I artikkelen er det spesielt ett utsagn fra redaktøren som får en til å stusse. Sitat: «..helseminister Bent Høie har bestemt at det skal være to likeverdige sykehus på Helgeland».

Hvor har hun det fra? Vedtaket fra Høie sier derimot: «Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som helseforetakets hovedsykehus. Helseforetakets hovedkontor og ledelse legges til hovedsykehuset i Sandnessjøen. Helgelandssykehuset Mo i Rana etableres som akuttsykehus».

Hva skyldes så denne åpenbare mistolkingen av helseministerens vedtak? Er det utslag av ønsketenking, eller er det en bevisst mediestrategi der man på tilforlatelig måte presenterer og dermed befester uriktigheter? For så i neste omgang å gi næring til ytterligere protester når styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord skal starte arbeidet med å foreta funksjonsfordeling og volum på de to sykehusene?

Jeg mistenker at dette ikke dreier seg om svak leseferdighet hos redaktøren, men derimot sikter inn mot å skape en oppfatning og dermed forventning i Ranaopinionen om at alle funksjoner som legges til Sandnessjøen også skal etableres på Mo. For de to sykehusene skal jo være likeverdige, det har jo Høie bestemt! Nei, redaktør Ulriksen, – det har han aldeles ikke bestemt.