(Helgelendingen)

Et best mulig helsetilbud for flest mulig på Helgeland er avhengig av reisetid, tilgjengelig ambulansetilbud, nok fagpersonell og må kanskje ligge på et sted med gode fasiliteter for de ansatte med familier og så videre. 11 kommuner står samlet i Midt- og Sør-Helgeland der største delen av befolkningen kan gå for et nytt Hovedsykehus på Tovåsen i Leirfjord.

Men det kan ikke styret i Helgelandssykehuset, sykehusbygg eller prosjektgruppa for ny sykehusstruktur godta. En rapport som administrasjonen for helseforetaket legger til grunn, uttrykker at ved å legge sykehuset til Tovåsen vil de som bor på Alstenøya få problemer i dårlig vær. Hva med flesteparten av befolkningen som skal til sykehuset i Sandnessjøen? Til alt overmål mener Nordland fylkeskommune at Tovåsen ikke er forenelig med sine egne retningslinjer for by og tettstedsutvikling. Etter mitt syn blir derfor både Tovåsen og Nyland, som i mine øyne er det beste alternativet for flertallet, utelukket som sykehustomt.

Sett på bakgrunn av andre nye sykehus som er og blir bygd midt imellom tettsted og byer, virker Nordland fylkeskommunes uttalelser noe underlig.

Hvilke tomtealternativer står da igjen?

Jo, da står bare Sandnessjøen og Rishatten igjen som foreslåtte tomtealternativ. For størsteparten av befolkningen sør for korgfjellet vil Sandnessjøen og Rishatten bety en lang reisevei til sykehuset. De kommuner som det da er snakk om er: Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Brønnøy, Sømna, Bindal og Vega som til sammen utgjør nesten 29.000 innbyggere, ifølge tall fra Wikipedia. Kommunene som vil få en akseptabel reisetid til disse sykehustomtene er: Alstahaug, Herøy, Vevelstad og Dønna som utgjør i overkant av 13.400 innbyggere, basert på tall fra Wikipedia.

Reisetid fra Brønnøy til Sandnessjøen er cirka 4 timer. Fra Brønnøy til Mosjøen cirka 2,5 timer. Dette ifølge brukere av sykehustjenester.

For å kunne gi best mulig helsehjelp til flest mulig med kortest vei til sykehuset, vil Mosjøen være et meget egnet sted for det nye hovedsykehuset på Helgeland. Mosjøen har sentrumsnære tomter stående klar til bruk, blant annet utbygging av nåværende sykehus med mindre omreguleringer og Skjervengan. Byen har også gode fasiliteter for de ansatte og deres familier.

Kommunikasjonsmessig har Mosjøen nærhet til flyplass, jernbane, sjø og gode veiforbindelser.

Helseminister Høye har definert at det nye hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen med omegn. Dermed har styret i Helgelandssykehuset og de andre bestemmende aktører bortdefinert Nyland og Tovåsen som sykehustomter etter mitt syn. Da har de også bortdefinert steder som gir kortest mulig reise for de fleste innbyggerne på midt- og sør Helgeland. I en rapport for en tid tilbake ble det definert hvor stedet som gir den korteste vegen til sykehus for flest mulig på Helgeland ligger. Konklusjonen på dette ble 2 til 3 mil nord for Mosjøen som det beste stedet for de aller fleste på Helgeland.

Hvis hovedsykehuset legges til Mosjøen og omegn vil det oppfylle disse kriteriene til cirka 29.000 innbyggere på Midt- og Sør- Helgeland som vil få en betydelig kortere reisetid til hovedsykehuset.

Legges hovedsykehuset til Sandnessjøen vil kun cirka 13.400 av innbyggerne få en kortere reisetid.

Hvor i dette bildet står pasienten i fokus?