Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor bygge sykehuset på Tovåsen?

Økonomi, kvalitet på sykehustjenester og tilgang på pasienter vil gjøre at det relativt raskt vil bli ett sykehus på Helgeland, skriver Jonny Haldorsen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Helgelendingen)

Budskapet er at et nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn må bygges på Tovåsen i Leirfjord kommune. Grunnen er at det er det beste alternativet for plassering av et sykehus i Sandnessjøen og omegn. Videre er det alternativet som vil stå sterkest når det blir ett sykehus på Helgeland, noe det vil bli relativt fort. I det følgende vil jeg drøfte hvorfor Tovåsen er den beste lokaliseringen for et sykehus i Sandnessjøen og omegn.

Økonomi

Ved å ha et sykehus både i Rana og Sandnessjøen med omegn, er driftsutgiftene for de to sykehusene de neste ti årene mellom 2 og 3 milliarder kroner (du leser riktig) høyere enn ved å ha ett sykehus på Helgeland. Driftsutgiftene ved to sykehus på Helgeland, medfører mellom 550.000-800.000 kroner (du leser riktig) daglig i ekstra driftsutgifter for Helgelandssykehuset. Dette samtidig som tjenestene ved sykehuset vil bli svakere enn ved ett sykehus på Helgeland. Var du oppmerksom på dette? For dette beløpet kan ett sykehus få mellom to-fire nye spesialiteter som vi ikke har i dag, eller mer avanserte og bedre sykehustjenester på ønsket og prioriterte områder innenfor de tjenester sykehusene på Helgeland tilbyr i dag.

Samtidig må man være oppmerksom på at det i dag verken er egenkapital eller bærekraft i Helgelandssykehuset for å investere i et nytt sykehus i Sandnessjøen, to Distriksmedisinske sentre (DMS) i Brønnøysund og Mosjøen, og oppussing av sykehuset i Rana. Ved å bygge sykehuset på Tovåsen og ingen DMS i Mosjøen, er det bærekraft, men ikke nok egenkapital i Helgelandssykehuset. Det er en sak administrasjon i Helgelandssykehuset er oppmerksom på, det er også drøftet Rana Blad flere ganger.

Tilgang på pasienter

Pasientene er den viktigste grunnen for å ha ett sykehus på Helgeland. Et område som jeg ser er lite drøftet for dem som ønsker sykehuset i Sandnessjøen, er hvor pasientene til sykehuset skal komme fra. Det er estimert at befolkningen i Brønnøy og nabokommunene skal få dekket 80 % av behovet for polikliniske tjenester ved det nye DMSet i Brønnøysund. Dette tilsvarer rundt 7500 færre besøk ved sykehuset i Sandnessjøen, årlig. Mosjøen vil ha et liknende DMS som Brønnøysund, om sykehuset plasseres i Sandnessjøen by. Det tilsvarer rundt 10000 færre sykehusbesøk til et sykehus i Sandnessjøen, årlig. Med mellom 17000–18000 færre sykehusbesøk årlig til et sykehus i Sandnessjøen, vil det påvirke aktiviteten ved sykehuset. I tillegg blir det mellom 20–25 sengeplasser ved DMSene i Brønnøysund og Mosjøen. Dette i motsetning til sykehuset i Rana, hvor ingen DMS reduserer tilgangen på pasienter.

Sørover

Samtidig skal man være oppmerksom på at en betydelig del av de øvrige sykehustjenestene som tilbys et sykehus i Sandnessjøen, er operasjoner hvor folk i Mosjøen og omegn gjerne drar sørover for å få utført. Dette gjelder også operasjoner som skal gjøres ved sykehuset i Rana. Videre forteller folk i Rana at de ikke ønsker å utføre sykehustjenester i Sandnessjøen, men heller dra til Nordlandssykehuset i Bodø, eller dra sørover for å få dem utført. Denne pasienteksporten skjer allerede i dag.

Ved å plassere et sykehus i Sandnessjøen by, med lite tilgang på pasienter, vil det raskt bli et spørsmål om det ikke er mer hensiktsmessig også å ha et DMS i Sandnessjøen. Med mellom 20–30 ansatte vil DMS-et i Sandnessjøen dekke 80 % av de polikliniske tjenestene i Sandnessjøen og omegn. Videre vil utredninger, når det blir ett sykehus på Helgeland, vise at med rundt hundre ansatte på DMSene i Brønnøysund, Sandnessjøen og Mosjøen, vil Helgeland sør for Korgfjellet få dekket rundt 80 % av de polikliniske tjenestene. Dette med totale netto driftsutgifter på mellom 60–90 millioner kroner i året. Utredninger vil vise at selve hovedsykehuset på Helgeland best plasseres i Rana kommune. Det er ikke uten grunn at Rana Blad og Rana kommunestyre ønsker sykehuset sør for Korgfjellet plassert i Sandnessjøen by.

Arbeidsplasser vil forsvinne

Økonomi, kvalitet på sykehustjenester og tilgang på pasienter vil gjøre at det relativt raskt vil bli ett sykehus på Helgeland. For Sandnessjøen og omegn dreier dette seg om rundt 3000 arbeidsplasser som med meget stor sannsynlighet vil forsvinne, om sykehuset plasseres i Sandnessjøen by, i i stedet for Tovåsen. Rana kommune har tidligere beregnet at ett sykehus på Helgeland vil gi 1000–1100 arbeidsplasser. I tillegg kommer rundt 2000 andre arbeidsplasser som en konsekvens av ett sykehus, som lærere, rørleggere, elektrikere med videre. Sandnessjøen og omegn er på svært god vei til å miste rundt 3000 arbeidsplasser, ved å plassere sykehuset i Sandnessjøen by.

Samtidig forstår jeg at det er bekymring i Alstahaug for hva som skjer med bosetningen om sykehuset blir på Tovåsen. Men ett sykehus på Helgeland vil totalt sett gi betydelig flere arbeidsplasser i Sandnessjøen og omegn. Det er vesentlig. Over tid vil det bli en naturlig tilflytting fra blant annet Mosjøen by, og nordover i kommunen (Søfting, Granmoen, Drevvatn, osv.). Videre vil flere bosette seg i Leirfjord kommune. Nesna og Hemnes kommune vil bli attraktive bostedskommuner for å arbeide på sykehuset. Ansatte fra Helgelandssykehuset i Rana skal også tas svært god vare på, noe jeg ikke kommer inn på her. Om Alstahaug kommune legger forholdene til rette for det, er jeg ikke i tvil om at kommunen vil bli en attraktiv bosetningskommune, både for dem som jobber på sykehuset og øvrige arbeidstakere.

Tovåsen bedre enn Sandnessjøen

Sweco har, basert på kriteriet utarbeidet av Helgelandssykehuset, levert en rapport som viser at fem lokaliseringer i Sandnessjøen er bedre enn de på Tovåsen. Hovedgrunnen et ett kriterium om at de ansatte skal bo 10/25 minutter fra arbeidsplassen, som vektes tungt. Med dette kriterium, som ikke finne ved andre lokaliseringer for sykehus i landet, hadde aldri Tovåsen en mulighet for å bli valgt som sted for lokalisering av sykehus i Sweco sin rapport.

Rapporten til Sweco er gjennomgått. Det er nå regnet ut hvordan Sweco kommer fram til tallene de presenterer i rapporten. Ved å sette inn Nyland/Holandsvika (heretter Nyland) i tabellene til Sweco, som nå er med som ett av stedene for sykehus sør for Korgfjellet etter siste styremøte, kommer Nyland mer enn 30 % bedre ut enn det beste alternativet i Sandnessjøen for plassering av sykehuset sør om Korgfjellet. Dette med kriteriet om 10/25 minutters reisetid for de ansatte. Samtidig er ikke toget som går forbi et sykehus på Nyland, tatt med i beregningen. Dette vil styrke Nyland ytterligere.

Om vi bruker et kriterium om 45 minutters reisetid for de ansatte, som de nye sykehusene i Helset/Molde, Kalnes/Østfold og Moelv/Innlandet legger til grunn, vil et sykehus på Tovåsen og Nyland komme tilnærmelsesvis likt ut, men godt foran de fem alternativene i Sandnessjøen. Ved et sykehus på Tovåsen, trenger ikke Mosjøen et DMS, noe som ikke er tatt med i Sweco sin rapport. Videre har Sweco ikke tatt med at en kai for ambulansebåt i Levang ved ferjeleiet til Nesna. Det vil redusere reisetiden for pasienter fra Nesna og store deler av Lurøy med mellom 30–60 minutter til et sykehus på Tovåsen. Dette sammenliknet med å ta ambulansebåt fra Handnesøya til Sandnessjøen og deretter ambulanse til Tovåsen. Tovåsen vil komme bedre ut enn Nyland på kriteriet om at det ikke er behov for et DMS i Alstahaug kommune.

Avslutning

Det vil forholdsvis fort bli ett sykehus på Helgeland. Det hele er mye godt opp til politikerne og innbyggerne i Alstahaug, og de ansatte på sykehuset i Sandnessjøen, å avgjøre. Dere kan godt velge og holde på Sandnessjøen by som sted for sykehuset. Relativt fort forsvinner da det som kunne være 3000 arbeidsplasser i Sandnessjøen og omegn. Viktigst er det likevel at pasientene på Helgeland da får et dårligere sykehustilbud.

Kommentarer til denne saken