I fjor sommer valgte Helgelandssykehuset å ha åpne fødeavdelinger ved sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana. Årsaken var hensyn til beredskapen knyttet til covid-19. Sommeren 2021 blir det derimot sommerstengte fødeavdelinger som tidligere år.

– Som tidligere vil føde- og gynekologitjenesten på Helgeland alternere mellom Sandnessjøen og Mo i Rana. Dette gjør vi for å sikre befolkningen et godt kvalitetsmessig tilbud også i sommermånedene, skriver Helgelandssykehuset på sin nettside.

Fra uke 25 til uke 28 stenger fødeavdelingen ved sykehuset i Sandnessjøen, mens avdelingen i Mo i Rana holder åpent. Avdelingen i Sandnessjøen holder åpent i uke 29 til uke 32, mens fødeavdelingen i Mo i Rana og Brønnøysund holdes stengt.

– Alle telefonhenvendelser koples over til åpen avdeling i henholdsvis Mo i Rana og Sandnessjøen. Alle telefonhenvendelser til fødestuen i Brønnøysund vil bli besvart på dagtid mandag til fredag, skriver Helgelandssykehuset på nettsiden sin.

Videre informerer foretaket om at de fødende i sommerferien i hovedsak vil møte fast ansatte som er godt kjent med interne rutiner og forhold.

– Dette sikrer stabilitet og kvalitet på den fødeenheten som til enhver tid er åpen. Vi vil også tilby følgetjeneste for pasient i fødsel ved behov. Vakthavende vil ta en individuell vurdering ved hvert enkelt tilfelle. For dem som kommer langveisfra finnes det tilrettelagt oppholds- og overnattingstilbud i nærheten av fødeavdelingen, skriver Helgelandssykehuset på nettsiden.

Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Stengt 21. juni–19. juli

 • Når fødeavdelingen er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til 23. juni kl. 15.30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag–fredag kl. 08.00–15.30 også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er på plass disse ukene.
 • Fødeavdelingen åpner igjen 19. juli kl. 08.00.

Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana

Stengt 19. juli–16. august

 • Når fødeavdelingen er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til 21. juli kl. 15.30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag–fredag kl. 08.00–15.30 også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er på plass disse ukene.
 • Fødeavdelingen åpner igjen 16. august kl. 08.00.

Fødestua i Brønnøysund

Stengt 19. juli–16. august

 • Når fødestua er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • Tilbudet for svangerskapskontroller forblir uendret. For kvinner som har født helgen før stenging, vil fødestua holde åpent for barsel til 16. juli kl. 15.00.
 • Fødestua åpner igjen 16. august kl. 08.00.

Føde-barsel poliklinikk i Mosjøen

Stengt 19. juli–15. august

 • Det vil være et poliklinisk tilbud på utvalgte dager de øvrige sommerukene.

De som skal føde på Helgeland i løpet av sommeren, vil motta et eget brev om sommerens fødetilbud. Her finner man også kontaktinformasjon til fødeavdelingene.