Ingen diskusjon om Helgelandssykehuset i Helse Nord: – Styret tar saken til orientering

Verken det interne bråket eller styresaken om eksterne henvendelser ble gjenstand for noen debatt.