(Helgelendingen)

Ingen venter at Norges Bank setter opp renta før sommeren – men praktisk talt alle tror det skjer når rentekomiteens møtes igjen i september.

Sentralbanken kommer til å holde renta uendret også på rentemøtet onsdag. Det er konklusjonen til de fleste økonomer som har ytret seg om temaet. De har blikket stivt festet på rentekomiteens møte i september og flesteparten av dem setter pengene sine på at det første steget mot et normalt rentenivå kommer da.

De økonomiske forholdene i dag viser tydelige tegn til normalisering, hvilket kommer til å medføre en revidert rentebane under rentemøtet torsdag, mener Nordea Markets.

– Norges Bank har uttalt at det er passende å starte normaliseringen av rentenivået når den ser slike tegn. Vi tror derfor Norges Bank derfor vil sende klare signaler om en første renteøkning i september og heve rentebanen, heter det i analysen bankens økonomer har skrevet i forkant av rentemøtet onsdag.

Styringsrenta har vært null siden 7. mai i fjor. Rentekomiteen til Norges Bank har kommet til at styringsrenta skal holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien. Når beslutningen blir offentliggjort torsdag, kommer Norges Bank også med Pengepolitisk rapport med nye prognoser for renteutviklingen framover.

Økning også i desember

Den nye rentebanen vil ikke bare vise at den første renteøkningen med veldig høy sannsynlighet kommer i september, den kommer også til å indikere med nokså høy sannsynlighet at det andre rentehoppet kommer allerede i desember, spår sjeføkonom Kjetil Olsen og analytikerne Dane Cekov og Lars Mouland.

De poengterer at:

* Den registrerte arbeidsledigheten har sunket som en stein siden mai og er markant lavere enn Norges Bank har lagt til grunn.

* Bedriftene i Regionalt nettverk venter høyere aktivitet, investeringer og sysselsetting i alle sektorer.

* Tjenestesektoren synes å være i full fart tilbake til normalen.

I tillegg er oljeprisen høyere enn Norges Bank ventet, mens kronekursen er svakere enn den høye oljeprisen skulle tilsi, ifølge Nordea Markets.

Tror på framskynding

– Ny informasjon underbygger at renteøkningen blir framskyndet noe, sammenlignet med Norges Banks prognose i mars. Vi tror den nye rentebanen kan indikere en økning i september, men med en mulighet for at rentene holdes uendret til desember, skriver sjeføkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i sin forhåndsanalyse.

Han tror sentralbanken vil veie behovet for raskt å avvikle stimuli når økonomien er godt på bedringens vei opp mot bankens oppfatning av hvorvidt bedrifter og husholdninger er i stand til håndtere høyere rentenivå.

– Det er dessuten en risiko for et tilbakeslag til høsten, skriver Aamdal.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank vektlegger de positive utsiktene bedriftene som er med i Norges Banks regionale nettverk for uttrykk for. Han viser til at omtrent alle data har vært sterkere enn sentralbanken forutsatte etter mars, og derfor er han temmelig sikker på signaler om renteheving i september, ifølge Finansavisen.

Raskere vekst enn ventet

Rekonvalesensen i fastlandsøkonomien går raskere enn Norges Bank har ventet, mener Handelsbanken. Sjeføkonom Kari Due-Andresen påpeker at året startet svakere enn ventet, men utover våren og forsommeren har veksten i brutto nasjonalprodukt for alvor skutt fart.

– Videre antyder de ukentlige ledighetstallene at det står bedre til i arbeidsmarkedet enn Norges Bank hadde forutsett, med en registrert ledighet som er lavere enn sentralbanken hadde ventet, skriver hun.

– Etter vår mening kommer Norges Bank mest sannsynlig til å bli den første vestlige sentralbanken til å stramme inn pengepolitikken i kjølvannet av pandemien, konkluderer Due-Andresen.

(©NTB)