Signer oppropet!

Nå står kampen for gjenreising av Høgskolen i Nesna som selvstendig institusjon. Regjeringspartiene AP og SP sitter å forhandler om innholdet i regjeringserklæringen. På utdanningspolitisk konferanse på Nesna 25.08.21 rettet både Bjørnar Skjæran (AP) og Trygve Slagsvold Vedum (SP) opp hånden på spørsmålet om hvem som vil støtte en gjenreising av Høgskolen i Nesna. Dette utvetydelige valgløftet forventer vi nå blir innfridd.

Kavet om gjenreising av Høgskolen i Nesna som selvstendig institusjon har bred og tverrpolitisk støtte fra alle 18 ordførerene på Helgeland. Helgelandstinget har gjort et tilsvarende vedtak, også dette enstemmig. Et faglig akademikeropprop er sendt til regjeringsforhandlingsdelegasjonen. En rekke næringsaktører har undertegnet opprop til støtte for gjenreising av Høgskolen i Nesna.

Nå gjelder det at alle stemmene til støtte for kravet om gjenreising av Høgskolen i Nesna når fram til partidelegasjonen til AP og SP som sitter i forhandling om regjeringserklæringa på Hurdalssjøen. Her kan hver og en av oss gjøre en innsats. Gå inn på

Stå fast ved valgløftet! - Opprop.net

Send din underskrift, del oppropet og vær med på å bygge den store alliansen for å gjenreise Høgskolen i Nesna som selvstendig utdanningsinstitusjon.