– Vi håper at mange vil komme med innspill til Arven, og derfor inviterer vi til et åpent møte, sier daglig leder Lilliann Sørensen.

Møtet holdes på Kulturhuset på Leland.

Kvelden starter med en presentasjon av Arven, og deretter deles de oppmøtte inn i mindre grupper slik at de kan jobbe med konkrete oppgaver.

– Vi skal holde det uformelt og med lav terskel for å komme med meninger og synspunkter. Prosjektet har kommet dit det er i dag fordi vi har fått gode innspill fra mange aktører. Nå ønsker vi å høre hva som skal til for at innbyggerne blir stolte av Arven, og at dette blir en storstue som kan brukes av samfunnet i det daglige, fortsetter Sørensen.

– Spesielt håper vi at de unge ønsker å komme, slik at vi kan legge til rette for at Arven blir en attraktiv arena for dem.