– Havet har et enormt potensial for verdiskaping. Det har vi sett gjennom tusen år på Helgeland og det vil vi se de neste tusen årene også – på stadig nye måter. Fiskeri, petroleum og oppdrett har gitt oss enorme verdier. Havvind, offshore havbruk og grønn omstilling i maritim sektor kommer, sier klyngeleder Thomas Borgen i Ocean Cluster Helgeland.

– Vi sikter oss inn på de mange spennende muligheten som kysten og havet vårt byr på, fortsetter Borgen.

Et hav av muligheter

Ocean Cluster Helgeland og Helgelandsrådet inviterer energi- og havromskonferansen Offshore Nordland. Konferansen samler aktører fra eksisterende og nye næringer i havrommet, med lokale, nasjonale og internasjonale innledere.

Offshore Nordland går av stabelen for 21. gang, den 1.–2. juni i Sandnessjøen. Det er tre år siden forrige konferanse, og verden har endret seg mye. Programmet speiler det grønne skiftet verden står midt oppi, og hovedtema er: Næringer i havrommet, energi og samfunn.

Det som tidligere var en olje og gasskonferanse, er nå en bred havromskonferanse – i tråd med at klyngen selv har endret både navn og strategi: Fra Olje- og gassklynge Helgeland til Ocean Cluster Helgeland.

Konferansen retter oppmerksomheten mot hvordan eksisterende og nye næringer skal samarbeide og sameksistere slik at man skaper verdier på en bærekraftig måte, sier Ken Tollaksen, leder i styringsgruppen i Ocean Cluster Helgeland.

– Alt fra havvind og hydrogen til havbruk og havbunnsmineraler står på programmet. På denne konferansen får vi høre fra industriaktørene selv, om pågående og kommende prosjekter på Helgeland og i Norskehavet, forteller Tollaksen.

Gode forutsetninger

– Regjeringen lanserte onsdag en ambisiøs havvindsatsing, hvor vi innen 18 år skal produsere like mye havvind som vannkraft. Dette gir oss vind i seilene, og det blir derfor ekstra stas å høre Elisabeth Sæther – statssekretær i OED og vefsning – komme hit fortelle om dette, sier Borgen.

Mest aktuelt er det med flytende vindturbiner langt ute fra kysten.

– Samarbeid, samspill og synergier mellom de ulike næringene vil være den røde tråden igjennom dagene. Ocean Cluster Helgeland har over tid jobbet med konseptet maritim næringspark, som er utrolig interessant. Her har Helgeland, igjen, de beste naturgitte forutsetningene i verden, forteller Borgen.

– Energi og samfunn blir også bli et hovedtema. Hvordan vi skal produsere mer energi, og hva kan energi benyttes til her på Helgeland? Det blir også en veldig interessant dialog rundt rekruttering. Hvordan vi skal tiltrekke oss enda mer kompetent arbeidskraft? Dette skal vi utfordre hverandre på, og vi ønsker alle interesserte velkommen til å delta og bidra i dialogen, sier Borgen.

Skjærgårdscruise og førpremiere

Tradisjon tro blir det båttur på Helgelandskysten. I år er det Lovund hotells nye storstue BLIKK, som blir vertskap for festmiddagen.

– Vi er så heldige at vi blir det første selskapet som tar i bruk lokalene. Det blir en slags førpremiere før den offisielle åpningen, så det blir stor stas, avslutter Stig Sørra som er sekretariatsleder i Helgelandsrådet.

Ocean Cluster Helgeland

 Leverandørklynge med 43 medlemmer på Helgeland.

 Startet som Olje- og Gassnettverk Helgeland i 2011.

 Mål: Økt aktivitet for bedrifter på Helgeland innenfor næringer i havrommet, herunder Olje og gass, havbruk, havvind og maritime sektorer.

 Skiftet navn til Ocean Cluster Helgeland i 2022