Festivalen er en videreføring og oppskalering av det tradisjonsrike arrangementet VM i krabbefiske som har funnet sted hver høst (med unntak av fjoråret).

– Vi ønsker å lage ei ny ramme rundt arrangementet. Krabbe-VM har hatt sin faste form i mange år g vi har drøftet hvordan vi kan få enda mer ut av den helgen, sier styreleder i Sandnessjøen Event Odd Petter Olderskog Leknes til iSandnessjøen.

– Å lage en større paraply som omhandler sjømat er spennende, og selv om vi bor på Helgelandskysten så har vi ingen sjømatfestival. Derfor tar vi sjansen – og navnet – og innlemmer VM i krabbefiske, fortsetter han.

Havvindkonferanse

Programmet begynner å ta form og en foreløpig versjon ble presentert under torsdagens næringslivslunsj for medlemsbedriftene.

Festivalen åpnes torsdag med næringskonferansen «Havvind i havrommet», der kommune og arrangør har jobbet med å få en klynge kompetente folk til å snakke om mulighetene for energiskapning i kystregionen.

– Næringskonferansen er kanskje den vi har jobbet mest med, og den kommer til å gi gjenlyd med mange gode talere. I tillegg føyer det seg inn i næringsforeningen og Sandnessjøen Events visjon om en grønn tråd i alt vi gjør sett i lys av det grønne skiftet, fortsetter han.

Senere skal krabbeteinene tradisjon tro klargjøres og kjøres til havs i konkurransen om å fange flest krabber.

Vil rekruttere ungdommen

Tverrfaglig Opplæringskontor Ytre Helgeland vil også gjennomføre et opplegg med 10.-klassinger fra skoler på kysten. Her skal de deles opp i grupper og besøke arbeidsplasser i nærområdet for å vise fram mulighetene på kysten.

– Det blir kjempeviktig med konseptet «Kunnskap på kysten». Nå har vi akkurat fått bekreftet at det kommer rundt 200 tiendeklassinger til byen, og vi ønsker mer enn gjerne å videreføre konseptet fra opplæringskontoret.

I tillegg vil byen fylles av utstillere, matopplevelser, kulturinnslag, Knut Nilsen har sin årlige auksjon og den velkjente rodeolaksen gjør sitt comeback.