I foreslått struktur til ny sykehusorganisering på Helgeland foreslås hovedsykehus lagt til Rana, med akuttsykehus i Sandnessjøen. Det presiseres at Hovedsykehuset er traumesykehus og at akutte tilstander skal rutes dit.

Som tidligere AMK lege ved H.syk har jeg årelang erfaring med å organisere syketransport i vår region. Det er et komplisert samspill mellom helikopter, ambulanse bil og båt der en må hensyna både transporttiden og den resterende beredskap. Ofte er det både dobbel og trippelutrykning med helikopter, båt og tidvis også smaking for å raskest komme til med rett ressurs.

Det forslaget som nå foreligger medfører unødvendig lang transporttid med tilhørende redusert beredskap. Som eksempel vil en ambulanse fra sørfylket være ute av sitt beredskapsområdet i 8 timer ved transport til Rana.

I tillegg er forslaget fordyrende, og medfører økt lidelse for de pasienter som skal ut på en unødig lang reise. Flere kommuner må opprette dyr følgetjeste, som ikke er realistisk å få til.

Ambulansehelikopteret ble byttet til en mindre type, med 20 % lavere hastighet og mindre lastekapasitet idet Helsenord ønsket å spare 50 mill. Kroner. Realfinasniseringen til spesialisthelsetjenesten går ned.

Dette viser med all tydelighet hva vi har i vente når det gjelder hver vi kan forvente av framtidige ressurser. Slik forslaget nå er framlagt planlegges det for vanskeligst mulig pasienttransport. Helikopteret har begrenset aktivtid. For sørfylket er det kortere flytid til Namsos enn til Mo. For enkelte steder er det også kortere transporttid til Trondheim enn Bodø. Dette medfører lekkasje av akuttpasienter bort fra Hsyk, slik at vi ikke oppnår å bli så god som potensialet vår tilsier at vi kunne bli.

I dagens tilsvar skriver man at en snart får nytt redningshelikopter i Bodø. Riktignok kan denne maskinen fly fra kyst- innland. Det er også et av verdens dyreste akuttmedisinske tiltak, som vi helt unødvendig skal gjøre oss avhengig av. Ved plassering mer sentralt hadde vi unngått alle disse momentene.

Jeg kaller derfor forslaget for uetisk, usolidarisk, transportmessig og akuttmedisinsk feil. Sandnessjøen sykehus er i dag et av nordnorges mest veldrevne lokalsykehus. Vi har fast ansatte spesialister og greinspesialister i både indremedisin, kirurgi, Øre-nese-hals anestesi, pediatri og radiologi. Flere med doktorgrad. Sandnessjøen er det eneste lokalsykehuset i Helsenord som implanterer Pacemaker, og ett av to som utfører lungebiopsier i regis av et svært høyt kompetent radiologisk miljø, som i tillegg har utdanningsstilling. Dette er (bevvist ?) ikke framhevet i noen av dokumentene fra administrasjonen.

Å påstå at vi skal få et bedre tilbud enn det vi har i dag er intet mindre enn en fornærmelse mot eget fagmiljø. Det synes jeg ledelsen skal beklage offentlig.

Hva skal skje med disse høyspesialisert funksjonene i den nye strukturen? Overflyttes til mo, eller til Bodø? Forslaget er i sin helhet en nedbygging av det akutte og utredningsmessige tilbudet for alle andre enn bynære strøk mot rana.

Den byrden reisetid er må fordeles mellom by og land.

Det finnes allerede et sykehusfaglig NAV på Helgeland, og det er Sandnessjøen sykehus. Styret i H.syk og Helsenord må tenke seg om svært nøye før dette settes i spill.