(Rana Blad)

Det ble et kompromiss

Den 16. desember kom Ranas ordfører og varaordfører med et viktig innlegg i helgelandsdebatten, hvor de mante til ro og viste vilje til kompromiss. Og som det står i leserbrevet: "Et kompromiss har det ved seg at alle må gi."

Dette er ord som det er viktig å ta med seg, og jeg har et sterkt og oppriktig ønske om at vi skal klare å løfte oss selv opp fra de verbale skyttergravene vi har ramlet ned i og sammen løfte frem Helgeland. Hele Helgeland.

Nå har styret gjort sitt vedtak, og vi fikk det vedtaket som selve saken behøver mest, nemlig et som er enstemmig. Her er det representanter fra både Rana og Vefsn, til og med en som ble født på sykehuset i Sandnessjøen, og styret fant et kompromiss som det var mulig for alle å støtte. Den umiddelbare reaksjonen fra Vefsn var at vedtaket var til å leve med. Den umiddelbare reaksjonen fra Alstahaug var naturligvis positiv, selv om dette ikke er den løsningen Alstahaug har jobbet for i flere år. Så da må jeg si at jeg hadde et visst håp om at Ranas ordfører, hvis ferskeste ord handlet om evnen til å inngå kompromiss og viljen til å ta Helgeland videre, også kunne se det enstemmige vedtaket som akseptabelt. Han kunne brukt sitt eget avisinnlegg, hvis siste avsnitt er godt formulert og lyder som følger:

"Så får vi leve med at løsningen ikke har blitt slik vi ønsket oss mest, eller nest mest. Men med dette forslaget blir det akutt- og fødetilbud både i nord og i sør. Vi får tro det er det aller viktigste for dem denne saken egentlig dreier seg om: Pasientene."

Dessverre brukte han ikke sin første mulighet til å skape ro på Helgeland. Men det kommer flere muligheter. For når blodtrykket har senket seg en smule, må det være verdt å huske styremedlem Svenn Are Jenssens ord: Ett stort akuttsykehus må ligge sør for Korgfjellet. Da må også hovedsykehuset i en tosykehusmodell ligge sør for Korgfjellet. Dette er en konklusjon som begge besluttende organ har kommet til, og det vil være veldig oppsiktsvekkende dersom helseminister Bent Høie kommer til en annen konklusjon.

Da ville jeg heller ha brukt flybillettene til Oslo på å lobbe for batterifabrikk, Brønnøysundregistrene, rekruttskolen i Drevja eller andre saker som hele Helgeland kan stille seg bak. Hvem vet, kanskje får man da til og med drahjelp fra nabobyene på Helgeland?

Stig Tore Skogsholm