Gå til sidens hovedinnhold

"Jeg synes ikke at historien Sp nå prøver å selge er helt riktig"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sykehjemsplasser i Leirfjord

Leirfjord Sp har sterke meninger om kommunens utbyggingsprosjekter, nå sist utbygging av sykehjem. Sp har skrevet et 5 siders klagebrev på vedtaket som kommunestyret fattet sist, omtalt i Helgelands Blad 26. april.

Selvsagt må vi ha respekt for at det finnes ulike syn på hva som er den beste løsningen, men jeg synes ikke at historien Sp nå prøver å selge er helt riktig. I budsjettet som ble vedtatt før jul var det ikke satt av penger til utbygging av sykehjem, kun 1 mill. kr til prosjektering. Igjennom budsjettprosessen fikk jeg inntrykk av at Sp ikke ønsket verken ombygging av dagens sykehjem eller påbygg (som de foreslo i siste møte).

I oktober i fjor skrev Pål Einmo et leserinnlegg på vegne av Sp hvor det blant annet står:

«Nytt sykehjem vs. ombygging. Den informasjon vi sitter på er at fagkompetanse i kommunen ser på det som en nærmest umulig oppgave å bygge om sykehjemmet i en driftssituasjon og at det vil være mer formålstjenlig og at det kan være bedre økonomi å bygge et nytt sykehjem. Da vil det være naturlig å utnytte eksisterende bygningsmasse i sykehjem til helsesenter- og sammenfallende formål. Det kan virke som om at varaordfører har glemt at helsesenter var en budsjettpost som de prioriterte bort i budsjett til tross for et trengende behov der vi kan vise til en rus og psykiatritjeneste som er distansert fra fagmiljø og må føre sine brukere gjennom teknisk etat til sine kontorer i enden av korridoren i 3. etasje på kommunehuset, slik situasjonen er pr. d.d.

Økonomisk og formålstjenlig burde en helhetlig tenking knyttes i å etablere et helsetun i Leirfjord med nytt sykehjem og legesenter, fysio osv. i eksisterende sykehjem, samt også kanskje omsorgsleiligheter. Et nytt sykehjem i tilknytning på tomten som «byggeklossen» i dag er. Utnytte begrensede arealer på LBU til skole. Men inntil dette eventuelt kommer opp som AP/ordfører sin ide er det en surrealistisk tanke uavhengig av hva eventuelt forprosjekt og fagkompetanse mener».

Som vi ser her var (er?) Sps plan en større omkalfatring av bygningsmassen på Leland som blant annet inkluderte et helt nytt sykehjem. På sist møte ble vi orientert om at et nytt sykehjem vil koste kommunen over 70 mill. kroner (minimum). Hva det i tillegg vil koste å bygge om dagens sykehjem til helsesenter og nåværende helsesenter til skole er uvisst, men billig blir det nok ikke. En realisering av ovennevnte prosjekter i overskuelig framtid vil nok helt sikkert stenge grendeskolene for godt og sende eiendomsskatten til himmels.

I den situasjonen vi er i nå mener FrP at det er helt riktig å satse på en kortsiktig løsning med tanke på utbygging av sykehjemsplasser. Vi stemte derfor for den løsningen som administrasjonen anbefalte (ombygging av dagens sykehjem) i kommunestyremøtet 7. april.

Kommentarer til denne saken