(Helgelendingen)

Åpent brev til administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir i HSYK og administrerende direktør Cecilie Daae i Helse Nord

TID FOR UMIDDELBAR HANDLING

Det er nå gått mer enn et halvt år siden en lang, kontroversiell, omstendelig og smertefull prosess ble avsluttet med Helse Nord og ministerens endelige vedtak i sykehusstruktursaken på Helgeland. Det jeg oppfattet som det aller viktigste i vedtaket, var at Helgeland skal ha to akuttsykehus med akuttkirurgi og fødeavdeling, ett på Mo og ett i Sandnessjøen. Sykehuset i Sandnessjøen skal være hovedsykehus, med hovedkontor og ledelse. Sykehusene skal fungere som ett sykehus med to lokasjoner.

Det ble bestemt at sykehuset i Rana fortsatt skal ha ortopedisk kirurgi, mens beslutningen om organiseringen av tarmkreftkirurgien ble besluttet utsatt. Etter mitt syn var dette kanskje nødvendig, men for den videre prosessen særdeles uheldig. Denne delen av gastrokirurgien forstår jeg at mange fagfolk oppfatter som et sine qua non, altså en nødvendigforutsetning for å opprettholde den akuttkirurgiske beredskap som trengs for å kunne gi adekvat akuttkirurgisk hjelp i øyeblikkelig-hjelp-situasjoner, så vel som for å kunne gi avgjørende støtte til fødeavdelingen.

Etter det jeg forstår, var det et sterkt ønske om å flytte all tarmkreftkirurgi til Mo, også før fokus ble satt på Kreftregisterets etterhvert så kjente statistikk. Denne statistikken viste at tallene forpostoperativ død ved Sandnessjøen Sykehus var høye; ganske særlig for året 2016.

Og disse to forholdene; en prosjektledelse i HSYK 2025 som ønsket å samle tarmkreftkirurgien på ett sted, og samtidig fokus på bekymringsverdige kvalitetstall ved Sandnessjøen Sykehus, ble oppfattet som svært utfordrende. Akuttflytting av operasjoner fra Sandnessjøen til Mo ble sett på som begynnelsen til slutten for gastrokirurgien i Sandnessjøen. Og den langtrukne og ekstremt utfordrende håndteringen av statistikken har etter min bedømmelse bidratt ytterligere til at prosessen både i forhold til pasientsikkerhet og til framtida for tarmkreftkirurgien, er blitt svært smertefull.

Jeg tror ikke HSYK vil kunne komme ut av denne pinefulle knipen uten at det tas sterke og umiddelbare grep. Jeg ber dere vurdere to tiltak:

1 Håndter kvalitetssikringen av kreftoperasjonene helt uten sammenheng med vurderinger om framtidig organisering av tarmkreftkirurgien. Få Helsetilsynet og fylkeslegens tilrådinger på plass, og gjør de tiltak som trengs for å sikre framtidig kvalitet i forhold til anbefalingene.

2 Skap trygghet og forutsigbarhet i organisasjonen ved straks å prioritere og planlegge gastrokirurgisk virksomhet med tarmkreftkirurgi ved begge sykehusene. Jeg er rimelig trygg på at det er fullt mulig og forsvarlig – kanskje ikke minst ved den fleksibilitet som «ett sykehus, to lokasjoner» kan gi.

Den situasjonen vi i dag har med mistro og manglende tillit «i alle retninger» tror jeg ikke Helgelandssykehuset vil kunne leve med lenger.

Vennlig hilsen

Bjørnar Olaisen