(AvisaNordland:) Selv om man opplevde at studiested Nesna ble vedtatt nedlagt for andre gang da stortingsflertallet nylig sa nei til å overprøve universitetsstyrets beslutning – nekter Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland å gi opp.

Nordfjordbunad

I spissen står en 31 år gammel videregåendelærer med Nordfjordbunad og dialekt som bærer preg av både Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal – men som har bodd i den lille nordlandskommunen nær sagt hele sitt voksne liv, og som brenner sterkt for lokalsamfunnet.

- Vi jobber på Nesna med at det skal være høyere utdanning i lokalene. Tanken er omstilling til høyere utdanning. Vi ser et enormt behov i regionen for høyere utdanning, og næringsliv etterspør det som en av byggesteinene i samfunnet, sier Jenny Myklebust.

Dessuten vil et eventuelt regjeringsskifte i 2021 kunne bety ny oppstart på campus Nesna, til tross for Nord universitets brutale kuttvedtak.

- Det har opposisjonen gitt tydelige signaler om.

Sjokkbeskjed

Facebookgruppa ble stiftet i slutten av april, kort tid etter sjokkbeskjeden om at den mer enn hundre år gamle lærerutdanninga kunne ryke. Etter tre dager hadde aksjonsgruppa fått 20.000 medlemmer.

- 1. mai-toget samlet 300 deltakere. Det mange år siden det har vært så langt 1. mai-tog på Nesna, sier Myklebust.

26. juni var nedleggelsen et faktum for Nord universitets studiesteder i Nesna og Sandnessjøen. Men folkeaksjonen har fortsatt sitt arbeid. Jenny er en av tolv i aksjonens «harde kjerne».

- Det har vært spennende og lærerikt. Vi er en hel gjeng, som har satt fokus på viktigheten av lærere, sykepleiere og barnehagelærere – og som har opplevd mye interessant på kort tid. Møtt professorer og politikere i flere deler av landet som sier det vi gjør er betydningsfullt og viktig, sier Myklebust.

Hun understreker at folkeaksjonen består av mange sterke damer og potensielle ledere, som tidlig måtte fordele oppgaver og roller mellom seg i styret.

Motkultur

De er blitt representanter for en motkultur, som taler for at det kan være kvalitet også i mindre miljø. Et budskap som gir gjenklang langt utenfor Helgeland.

- Alle høyskoler blir fusjonert inn i store universitet, og det skal satses internasjonalt. Men hva mister vi på veien? Man har fusjonert før man i det hele tatt har tatt den debatten, og så står man inne i nye universitet uten helt å vite hva de skal inneholde og hva man har mistet, sier Myklebust.

Det handler om sentralisering, og om forutsetninger for levedyktige lokalsamfunn. Aksjonslederen er ikke redd for å bruke ord som «løftebrudd» og «urett».

- At vi ble nedlagt og at regjeringa sa det var greit, sier kanskje noe om hvordan man skal forholde seg til fusjoner i framtiden.

Saklig og tydelig

Noe av begrunnelsen for at Myklebust er nominert blant kandidatene til Årets Nordlending, er at hun har utmerket seg som ressurssterk, saklig og tydelig i kampen for å beholde studiestedene Nesna og Sandnessjøen.

- Å bli nominert er kjempestas, og setter fokus på det lagarbeidet som hele gruppa har gjort. Det er med på å vise viktigheten av at det skal bo folk i distriktet, og av å ha kvalifiserte lærere. Utdanning er en viktig byggestein i samfunnet og nøkkelen til det meste, mener Myklebust.

Det er også grunnen til at hun vil kjempe videre.