(Helgelendingen)

Kan prosessen gå videre på en god måte med den nåværende ledelsen?
For prosessen er ikke slutt: Alle venter på Høies avgjørelse, men uansett hva den blir, kommer det nå en lang konseptfase der en rekke svært viktige ting skal avgjøres.

Uansett hva Høie lander på, er der mye det fortsatt blir kamp om. Hvilket eller hvilke sykehus skal ha hvilke funksjoner, hvilket innhold skal ligge i ulike DMS og ikke minst om hvor ledelsen skal sitte. Den nåværende ledelsen med Hulda Gunnlaugsdóttir i spissen har gjennom saken med stengingen av kreftoperasjoner i Sandnessjøen, vist at de kommer til å arbeide for at mest mulig skal være i Rana. De har også vist at de er villig til å bruke alle midler, også de som skader Helgelandssykehuset, for å nå sine mål.

For selv om sykehuset i Sandnessjøen nå er «renvasket», så sitter det igjen et inntrykk hos mange om at noe var galt. Hadde tallene som viste høy dødelighet blitt profesjonelt behandlet, i en intern kvalitetsprosess, ville offentligheten fått vite om det på en seriøs og saklig måte som ikke ville svekket sykehuset. Men situasjonen er verre enn som så: Som en reaksjon på måten dette var gjort på, har en rekke pasienter stått frem på sosiale medier og fortalt historier om feilbehandling o.l. på sykehuset i Rana, noe som fører til at flere og flere nå føler seg usikre på om de tør å la seg behandle der.

I omfang er disse historiene på sosiale medier mer omfattende enn det vi først fikk høre om Sandnessjøen. Og dette er opplysninger som det er umulig for de ansatte i Rana å forsvare seg imot. I sin iver etter å få mest mulig til Rana, har Hulda Gunnlaugsdóttir og resten av ledelsen endt opp med å sverte sykehusene begge steder. På sikt kan det gjøre at folk søker seg til andre sykehus og svekker pasientgrunnlaget til hele Helgelandssykehuset. Hun har derfor mistet tilliten blant de ansatte og vil ikke kunne gjøre en god jobb i fortsettelsen av prosessen.

Det vi trenger på Helgeland, er et sterkt og stort nok sykehus til at vi kan stole på kompetansen der. Da må vi ha ett sykehus, sør for Korgfjellet, og en ledelse som har tillit hos de ansatte og befolkningen på hele Helgeland. Det har ikke Hulda Gunnlaugsdóttir og de andre i ledelsen som stod bak fadesen med Sandnessjøen, og de bør derfor gå.