Gå til sidens hovedinnhold

«Kjære Bent Høie: Vi lever i en gjennomdigitalisert hverdag. Ingen menn ville funnet seg i en utsettelse over år»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viser til kronikk skrevet av Therese og Hans Rist, vordende foreldre og førstegangsfødende i 2021.

Kvinnenettverket i Nordland Ap reagerer på at ingenting har skjedd.

Dagens helsekort for gravide har vært omtrent uendret siden 1984 og fullstendig i utakt med den digitale utviklingen i samfunnet. Fortsatt må kvinner passe på å ha med seg både original og kopier på hver eneste konsultasjon – og ikke minst når det virkelig står på, og de skal føde. I likhet med for over 30 år siden skrives det fortsatt for hånd. Årlig gjennomfører 60 000 gravide kvinner cirka 720 000 konsultasjoner. Hver og en av dem må selv sørge for å ha med seg de håndskrevne helsekortpapirene. Dette er et viktig kommunikasjonsverktøy mellom lege og jordmor, og mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er et hjelpemiddel for å kvalitetssikre og avdekke eventuell risiko for kvinnen og fosteret. I tillegg fungerer det som juridisk dokumentasjon.

Som det framheves i kronikken: «Det framstår både primitivt og tungvint. Mangel på kommunikasjon mellom de ulike instansene er ineffektivt, og sårbarhetene er potensielt farlige.»

I statsbudsjettet for 2017 la regjeringen 20 millioner på bordet til elektronisk helsekort for gravide. Oppdraget gikk til Direktoratet for e-helse. Nå skulle arbeidet sette fart etter mange års venting på det elektroniske kortet som skulle sikre en bedre svangerskapskontroll. Dette er 4 år siden.

Kvinnenettverket i Nordland Ap mener dette er en hvilepute og en unnskyldning, man utsetter altså en ordning som berører ca. 60 000 gravide i året og deres partner for å finne et «helhetlig» system for de fødende.

Og er brukerne, de gravide, hørt i denne prosessen? Og hvor er de 20 millionene blitt av?

Kjære Bent Høie: Vi lever i en gjennomdigitalisert hverdag. Ingen menn ville funnet seg i en utsettelse over år.

Kvinnenettverket i Nordland Ap krever at arbeidet med elektronisk helsekort for gravide igangsettes og prioriteres høyt av myndighetene. Vi mener regjeringen, som i tillegg har egen digitaliseringsminister, har sviktet i denne saken. Vi er helt på linje med de vordende foreldre som også framhever at vi nå er blitt et tvangsdigitalisert pandemisamfunn, og at dette er en gylden anledning til at de som har verdens viktigste jobb får annet enn penn og papir som arbeidsverktøy?

Kommentarer til denne saken