Ved starten av et nytt år vil vi ønske alle som bor i den flotte kommunen et riktig godt nytt år! Vi har lagt bak oss enda et krevende år som har vært preget av Covid, også med mer smitte i vår kommune enn tidligere.

Dette gjør hverdagen utfordrende for hver og en av oss på mange måter, både fordi vi kanskje ikke lengre er like sosiale som før, men også fordi det er krevende for de som mister muligheten til å møte opp på den faste arbeidsplassen som gir stor trygghet i et hvert menneskes liv.

Vi har lært oss å være mer digitale, men vi har også lært oss at det teknologiske ikke er tilstrekkelig for oss som mennesker. Vi trenger hverandre!

Vi lar oss stadig imponere av ulike aktører og mennesker i kommunen, det være seg frivillige eller andre som jobber for å gjøre kommunen attraktiv, eller simpelthen bruker av sin egen tid for å stille opp for andre.

Å trekke frem noen er alltid vanskelig, men vi synes at både Havna-festivalen, Pass it on, Sandnessjøen Sanitetsforening og Jægtvik Kran og Transport AS står som gode eksempler på hva man kan få til om man har kreativitet, medmenneskelighet, omsorg og stå-på-vilje!

Havna-festivalen har satt Alstahaug og Sandnessjøen ettertrykkelig på kartet gjennom hele sommeren, til stor glede for både oss som bor her og tilreisende fra fjern og nær. Folkene i Pass it on har vært det avgjørende bindeleddet mellom bedrifter og private givere i mange år, slik at mange som har det vanskelig skal få en bedre jul.

De dirigerer den felles dugnaden på en ypperlig måte! Sandnessjøen Sanitetsforening har gjennom flere år vist at de er uvurderlige i mange situasjoner, sist ved å stille opp med avgjørende vaksinering av kommunens innbyggere gjennom hele 2021. Til sist vil vi gratulere alle som jobber i Jægtvik Kran og Transport med den gjeve tittelen «Gaselle bedrift 2021». Dere alle imponerer oss med jobben dere gjør!

Vi ser fremover og jobber med viktige saker som eldreomsorg, der vi går videre med planene om dagsenter for eldre og omsorgsleiligheter på Prestegårdsjordet. Videre løfter vi opp planene om fremtidens sykehjem i Alstahaug, som vi nå endelig kan se i lys av den viktige bestemmelsen om at Hovedsykehuset på Helgeland skal ligge i Sandnessjøen!

Vi har satt av penger til opprusting av lekeplasser i kommunen og vi starter på utredning av fremtidens forbindelse for Austbø, Hestøysund og Blomsøy. Service-torget på Rådhuset er nå åpent fra 10 – 14 hver dag, såfremt det ikke er begrensninger grunnet Covid. Asfaltering og vedlikehold av gater og gatelys vil fortsette etter planen som er lagt.

Det er ikke til å underslå at vi mener det er behov for mer penger til kommune-Norge fremover, og at den nåværende inntektsmodellen gjør det vanskeligere for oss lokalpolitikere å trygge lokalsamfunnet på den måten vi anser som mest hensiktsmessig. Vi vil arbeide med å påvirke det nye Stortinget med en bedre kommuneøkonomi som mål.

Vi er helt avhengige av gode velferdstilbud og arbeidsplasser i hele kommunen, for å sikre oss at dere som bor her vil være her, og at vi klarer å tiltrekke oss nye innbyggere. Det viktigste for oss er at dere kan leve et godt og trygt liv i kommunen vår. Vi har behov for alle som en, både de som bor her nå og folk som ønsker å bosette seg her, og vi kommer til å sette trykk på jobb med Bolyst i 2022.

Der vil du som innbygger ha mulighet til å delta med dine meninger på hvordan hele kommunen og regionsenteret skal utvikles fremover. Og benytt dere av alle mulighetene som allerede finnes i kommunen vår, enten det er i naturen, i et idrettslag, i det frivillige, på Kulturbadet eller rett og slett med venner på cafe!

I vår kommune skal alle være velkommen uansett bakgrunn, ung som gammel!

Godt nytt år til dere alle!