Klaget leger inn til fylkesmannen: - Hendelsesforløpet som er beskrevet i pasientens journal er ikke noe menneske verdig

Pårørende har klaget til fylkesmannen og bedt om at det åpnes tilsynssak mot leger etter at en pasient skal ha fått et stort antall medisiner, samt medisiner som ikke skal kombineres.