Vegarbeidet medfører lysregulering og kolonnekjøring, og kjørende må derfor påregne noe ventetid når en skal passere brua.

Arbeidet foregår mellom 07:00 – 19:00 hver dag. Opprinnelig arbeidsplan var satt opp fra 9. mai til og med 30. juni.

iSandnessjøen har tatt kontakt med Nordland fylkeskommune (NFK) for kommentarer om arbeidet.

– Det er enkelt vedlikeholdsarbeid som utføres av klatrere, forteller Bernhard Rottem, som er prosjektleder for veidrift og vedlikehold ved NFK.

Rottem forteller videre at arbeidet vil pågå i to perioder:

  • Inneværende uke, fram til og med mandag 16. mai, deretter pause resten av uka
  • Deretter fortsetter arbeidet i uke 21, fra og med mandag 23. mai

– Jeg har snakket med entreprenøren i dag, og de tar sikte på å være ferdige i månedsskiftet, som er noe tidligere enn først planlagt. Dette avhenger selvfølgelig av vær og vind på brua, med hensyn til klatrerne som utfører jobben, avslutter Rottem.