Kommer Senterpartiet etter valget til å søke flertall for å stoppe sykehjemsutbygging på Karlsenmarka?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det er spørsmålet som sendes fra partiet Rødt til SP i et nytt leserbrev.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Alstahaug får i likhet med mange andre kommuner en stadig større andel eldre. I dag er 52 av våre innbyggere 90 år eller mer, og om fem år er antallet anslått til cirka 80. Behovet for sykehjemsplasser er allerede sprengt. Kommunen kjøper stadig plasser i nabokommunene og betaler i tillegg store summer for pasienter som blir liggende på sykehus etter at de er ferdigbehandlet.

Rødt har derfor sammen med et flertall i kommunestyret de siste fire år arbeidet aktivt for å komme i gang med å skaffe flere sykehjemsplasser. Et flertall har valgt å lytte til fagfolkene innen helse og omsorg, og bestemt at det skal bygges nytt sykehjem på Karlsenmarka. Tomta er kjøpt og planarbeidet er kommet godt i gang.

I denne viktige saken har SP inntatt en helt annet standpunkt enn flertallet. I stedet for å bygge et framtidsrettet og funksjonelt sykehjem med utvidelsesmulighet, slik fagetaten, eldreråd og ansatte sterkt har anbefalt, har SP hele tiden villet klatte videre på et allerede utdatert og uhensiktsmessig sykehjemsbygg på Åsen. Dagens sykehjem oppfyller verken pasientbehov eller krav til arbeidsmiljø for personellet.

Alstahaug Senterparti ligger an til å kunne få en dominerende posisjon i Alstahaug kommunestyre etter kommunevalget.

Denne situasjonen aktualiserer på nytt spørsmålet om bygging av nytt sykehjem i kommunen.

Vårt spørsmål til SP blir da: Kommer dere etter valget til å søke flertall for å stoppe sykehjemsutbygging på Karlsenmarka, og således bringe denne særdeles viktige saken ut på en ny ørkenvandring?

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken