Kommunen ser på mulighetene for å gjøre om prestegården til dagsenter for demente

Dagsenter for demente, omsorgsboliger, oppussing av kjøkkenet på Åsen og et mer attraktivt uteområde – det er blant planene som et arbeidsutvalg i Alstahaug kommune ser på mulighetene for å få gjennomført.