Kommunenes forberedelser til neste koronautbrudd har startet: - Det vil være å forvente at det igjen vil dukke opp positive tester

17. juli var det møte mellom kommunene i Nordland og Fylkesmannen. På agendaen sto koronasmitten, og forberedelsene til et mulig nytt smitteutbrudd og hvordan kommunene skal være i beredskap.