Gå til sidens hovedinnhold

Kommunepsykolog i Alstahaug?

Leserbrev

I 2017 vedtok Stortinget at alle landets kommuner skulle tilby kommunepsykolog innen 2020, altså er dette en lovpålagt tjeneste.

Alstahaug Arbeiderparti la inn 800 000,- til kommunepsykolog i sitt forslag til budsjett for 2021. Dette fikk vi ikke flertall for. Vi mener det er viktig å få dette på plass så snart som mulig!

Kravet om psykolog i kommunene er viktig. Det er i kommunen vi skal fange opp og forebygge psykiske helseplager blant barn og unge. Forebygging er viktig for at psykiske utfordringer ikke utvikler seg til noe mer alvorlig. I tiden vi er inne i nå, med de utfordringer og begrensninger covid-19 har gitt oss, viser tall at flere sliter med ensomhet og psykiske plager som følge av dette. Det er da særlig unge og ensomme som sliter mest. Situasjonen vi er i med sosial distansering, begrensede fritidstilbud osv., kan føre til isolasjon og ensomhet blant ungdom. Ikke minst gjelder dette for dem som kanskje hadde utfordringer fra før.

Alstahaug Arbeiderparti mener dette er noe vi må ta på alvor. Hva vil langtidsvirkningene bli om vi ikke får dette på plass? Da vi fremmet vårt budsjettforslag var svaret til posisjonen at de ønsket å se nærmere på et samarbeid om kommunepsykolog med våre nabokommuner.

Spørsmålet til posisjonen: Hvor langt er dette arbeidet kommet, og når vil dette samarbeidet ev. være på plass? Har vi kommunepsykolog i Alstahaug innen kort tid?

Anne Britt Breivik,

Alstahaug Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken