I en pressemelding fra Nord Universitetet går det fram at noen studium går ut til opptaket høsten 2019.

Studieporteføljen for studieåret 2019/2020 ble vedtatt i styremøtet 25. oktober 2018. Hvis et studium ikke får nok søkere, kan dekan ved fakultetene beslutte at det ikke kan gjøres opptak og at studiet trekkes fra vår studieportefølje. Andre forhold som kan være knyttet til en beslutning om å trekke et studium er vurderinger av økonomisk bærekraft, strategisk bærekraft, faglig bærekraft og studiets attraktivitet.

– En slik justering av studietilbudet er noe Nord universitet gjør hver vår, og vi informerer eventuelle søkere på hvert studium om endringene i god tid, senest mot slutten av mai, sier Egil Solli, dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag i pressemeldingen.


Han informerer om at Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har besluttet å trekke halvårsstudium i matematikk 1 og 2, norsk 2 og engelsk 2 på Nesna. Disse studiene vil ikke bli startet opp høsten 2019 på grunn av for lave søkertall. Årsstudium i friluftsliv er tidligere trukket av samme årsak. Veilederutdanning for praksislærere og mentorer modul 1 trekkes både i Bodø og Nesna, mens et mindre emne tilknyttet lærerutdanningen trekkes på Levanger.


Studium1. prioritetssøkere 2019
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer modul 1, Nesna

3

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer modul 1, Bodø

2

Matematikk 1, Nesna

14

Matematikk 2, Nesna

8

Norsk 2, Nesna

6

Engelsk 2, Nesna

5

Uteområdet som læringsarena, Levanger

17