Gå til sidens hovedinnhold

Leirfjord har bestemt seg for hvor mange flyktninger de vil ha i 2021

Kommunestyret har vedtatt at de ønsker 11 flyktninger velkommen til bosetting neste år. Det er færre enn de siste årene.

I 2020 har Leirfjord kommune bosatt 7 personer per dags dato, og er anmodet om å bosette 5 personer til.

Tidligere har Leirfjord kommune bosatt 21 (2017) og 14 (2018 og 2019) flyktninger.

IMDi har anmodet Leirfjord kommune om å bosette 11 flyktninger i 2021.

I sakspapirene heter det at Leirfjord kommune med sine to årsverk i flyktningetjenesten haren kapasitet på å kunne ta i mot 17 flyktninger i 2021. Rådmannen anbefalte før siste møte at kommunestyret vedtar bosetting som anmodet. I budsjettet for 2021 er det tatt høyde for at kommunen gir positivt svar på henvendelsen fra Imdi, og at antallet flyktninger Leirfjord er anmodet om å bosette, blir bosatt i anmodningsåret.

16. desember vedtok et enstemmig kommunestyre at de ville ta imot og bosette 11 flyktninger i 2021.

Er én av sju kommuner på Helgeland som blir bedt om å ta imot flyktninger

Kommentarer til denne saken