På onsdag i denne uka la min arbeidsgiver Leirfjord kommune fram et (offentlig) saksframlegg som skal behandles politisk i formannskap og kommunestyre onsdag 16. juni. Saken omhandler en vurdering av voksenopplæringstilbudet i vår kommune, og eventuelt kjøp av voksenopplæringstjenester i Alstahaug.

Som lærer ved voksenopplæringa konstaterer jeg at arbeidsgiver vurderer meg til å være uten erfaring og inkompetent i 13 av 15 deler av introduksjonsprogrammet. I tillegg listes det opp en rekke punkter hvor jeg ikke tilfredsstiller kompetansekravene i den nye integreringsloven som trådte i kraft 1. jan. 2021. Det er i saksframlegget også gjort et poeng av at jeg ikke tilfredsstiller formalkravet om å ha 30 stp. i norsk som andrespråk.

Det er selvfølgelig veldig bra at arbeidsgiver kontinuerlig vurderer min kompetanse, det skulle da bare mangle. Det eiendommelige er likevel at arbeidsgiver synes å være godt fornøyd med min begredelige tilstand!

Det gjør ikke situasjonen bedre at denne kompetansevurderingen fra min arbeidsgiver gjøres offentlig, og også rammer mine lærerkollegaer ved Leirfjord VO. Som om ikke det er nok; min arbeidsgivers vurderinger rammer også i betydelig grad arbeidet til de to konsulentene som er programveiledere i kommunens egen flyktningtjeneste.

Saken om Leirfjord voksenopplæring handler ikke om lærerne eller andre ansatte. Saken handler om:

- å fortsatt ha et verdig norskopplæringstilbud for flyktninger i Leirfjord

- hvordan Leirfjord kommune vil ta vare på sine mest utsatte og sårbare innbyggere

- hvorvidt Leirfjord fortsatt ønsker å være en god bosettingskommune