12126 Lundestad-P ble født i 2019, oppdretter er Løkås Samdrift i Leirfjord og en skvett supersperm fra denne karen koster 435 kroner. Han troner øverst på lista sammen med 12116 Sausvatn-PP fra oppdretter Endre Estensen, Gro Estensen og Bengt Hansen i Velfjord. De to småkjendisene kan sole seg i glansen fram til oktober, da det er duket for ny konkurranse blant eliteoksene.

De 25 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra syv ulike fylker. Denne runden var Trøndelag sterkest representert med ti okser, Innlandet med fire okser, Møre og Romsdal med fire okser, Viken med tre okser, Nordland med to okser og Vestland og Rogaland med en okse hver.

- 12126 Lundestad P er ny på listen for denne perioden. 12116 Sausvatn PP er med videre fra forrige periode. Begge oksene er kollete, som vises med P etter navnet. Dette vil si at de er født uten hornanlegg. 12116 Sausvatn PP er i tillegg homozygot kollet, som vises med PP i navnet, som vil si at alle avkom etter denne blir født uten hornanlegg, heter det i pressemeldinga fra Geno.

Hele 21 av 25 eliteokser fra mai 2021 er nye. Utkjøring av sæd starter fra og med 18. mai, og er ute hos alle inseminører i løpet av en seksukers periode fra utkjøringen starter.

- Det var mange gode okser å velge blant denne gangen. Gjennomsnittlig avlsverdi på gruppa er 33, med en variasjon fra 27 til 40. Det er mange okser med jevne profiler, som lett lar seg kombinere med mange kyr.

Lundestad fra Leirfjord sine gener skriver seg fra Rennebu, mens mormor kort og godt lyder navnet Olaug Kristine.

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 8 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette.