(Helgelendingen)

Utenom statlige avgifter består nettleien av to hovedelement. Et fastledd pr år og et energiledd som er kostnadselementet på selve strømforbruket. I tillegg har større forbrukskunder et effektledd.

- Fra nyttår blir det enkelt sagt billigere å bruke strøm. Vi justerer ned energileddet på nettleien i tråd med det myndighetene ønsker av utforming for morgendagens struktur på nettleietariffene. For en husholdnings- og mindre næringskunde blir energileddet cirka 5 øre billigere per kilowatt time (kWh). Med et årlig strømforbruk på 25.000 kWh vil dette gi en besparelse på cirka 900,- kroner, sier daglig leder i Linea Steinar Benum i en pressemelding.

- Vi tenker dette blir en fin julegave til våre kunder og et bidrag for å bedre økonomien til både private og næringslivet i 2021, sier Benum.

Nettleien er et spleiselag for å ha tilgang til den samfunnskritiske strømforsyningen rundt om på hele Helgeland og i resten av Norge. Myndighetene gir hvert nettselskap en inntektsramme hvert år der selskapene blir «straffet» økonomisk hvis de ikke er effektive nok. Dette skal sikre et best mulig kraftnett og strømleveranser til lavest mulig pris.

Hittil har fastbeløpet på nettleien vært styrt av hovedsikringen, og kundene har hatt liten påvirkningskraft for å justere dette. Fra 1. juli vil fastleddet pr måned styres ut i fra hvor mye kapasitet eller effekt du bruker (se faktaboks).

- Vi er midt oppi en stor omstilling til det grønne skiftet, og der både næringsliv og privatkunder elektrifiserer fossilt forbruk slik at vi tar vare på vår vakre planet. Det koster mye å bygge nytt nett, men lite å bruke eksisterende nett smartere. Derfor vil nå kundene gradvis være med på å kunne påvirke fastbeløpet, ut ifra hvor mye strømkapasitet man bruker på gitte tidspunkt, forklarer Benum.

- Enklere forklart så vil det ikke være gunstig å lade elbilen samtidig som du både lager mat, sønnen vasker klær og resten av familien dusjer. Klarer man å spre forbruket vil dette kunne påvirke fastbeløpet positivt for påfølgende måned, sier Benum.

Linea vil nå bruke vinteren for å forberede omleggingen og gi god og detaljert informasjon til kundene i forkant av 1. juli.

Hva er effekt/kapasitet

Betyr hvor mye strøm du bruker akkurat nå (måles i kilowatt/kW). På den nye automatiske strømmåleren kan man blant annet se øyeblikksforbruket (kW).