Det ble offentliggjort under Nordland landbruksselskap sitt årsmøte i dag.

– Lotte og Øyvind er gode ambassadører for landbruksnæringa og verdige vinnere av prisen, sier Ann-Christine Theodorsen, styreleder i landbruksselskapet i ei pressemelding.

Melk og kjøtt

Lotte Almås og Øyvind Knapstad har drevet Voll gård på Søvik i Alstahaug siden 1987, med melkeproduksjon og kjøttproduksjon på storfe.

– Lotte og Øyvind har hele tiden jobbet sammen i utviklingen av bruket og begge deltar i alle deler av drifta. Selv om arbeidsbelastningen har vært stor i oppbyggingen av bruket har ekteparet engasjert seg i lokalmiljø, 4H og landbrukets faglige organisasjoner. Øyvind er for tiden leder i Ytre-Helgeland Produsentlag i TINE. Han har også representert produsentlaget i forbindelse med rullering av landbruksplan i Alstahaug i 2020, heter det i pressemeldinga.

Paret har tre døtre, født i 1989, -94 og -96, og har i tillegg vært beredskapshjem for barnevernet.

- Topp moderne

Lotte og Øyvind overtok i 1987 gården fra Øyvinds onkel og tante og startet raskt med oppbygging og modernisering av bruket. Oppdyrking, bygging av driftsbygning, kjøp av melkekvoter og kjøp av tilleggsareal har skjedd i flere etapper. Nytt våningshus ble bygd i 1998.

– Bruket er i dag et topp moderne melke- og kjøttproduksjonsbruk med solid økonomi. Jordbruksarealet er økt fra 194 daa i 1987 til 465 i dag. Brukets melkekvote er på 322 660 liter.

Nordland landbruksselskap deler hvert år ut en pris for veldrevet gårdsbruk til en gårdbruker, gårdbrukerfamilie eller et fellestiltak. Prisen består av et diplom og en vandrepokal. Selve prisen overrekkes senere, under et fagseminar et sted nær vinnerne. Det er vinnerne som bestemmer tema i seminaret og landbruksselskapet samarbeider med kommunen om det praktiske rundt arrangementet.