Fristen for å søke jobben var 1. mars. Men nå er fristen utsatt til 25. mars.

Etter tre år som leder i helseforetaket sluttet Cecilie Daae. Ifølge sluttavtalen skulle hun fratre 26. november, men var sykmeldt i begynnelsen av november 2022.

– Sårbar fase

UNNs viseadministrerende direktør Marit Lind ble ansatt som ny konstituert Helse Nord-sjef.

– Helse Nord er i en ekstra sårbar fase fram til vi har ny administrerende direktør på plass i løpet av våren eller sommeren 2023. Gitt det, vil styret be administrerende direktør om et fag- og støtteteam som skal bistå administrerende direktør og organisasjonen i endringsarbeidet, uttalte styreleder Renate Larsen i et styremøte i november.

Nå har altså søknadsfristen gått ut.

I en sms til Avisa Nordland bekrefter Larsen fredag at fristen er utsatt.

– Søknadsfristen er utsatt da vi ser at vi trenger mer tid til prosessen, skriver hun.

Trenger mer tid

Avisa Nordland har i ettertid sendt en rekke oppfølgerspørsmål via kommunikasjonsavdelingen:

– Hvor mange søkere har dere hatt på stillingen som administrerende direktør?

– Vi kan ikke si noe om dette da søknadsprosessen ennå pågår.

– Hvorfor utsetter dere søknadsfristen?

– Søknadsfristen var i utgangspunktet satt kort, og vi ser at vi trenger noe mer tid.

– Betyr dette at konstitueringen av Marit Lind utvides?

– Det har vi ikke diskutert ennå, men det er selvsagt noe som vil være naturlig å diskutere.

Omsetter for 21 milliarder

Helse Nord har hovedkontor i Bodø og omsetter for cirka 21 milliarder kroner, ifølge deres egne nettsider.

De står i en utfordrende økonomisk situasjon. Avisa Nordland skrev i desember at Helse Nord styrte mot et underskudd på 850 millioner kroner i 2022. Dette drar de med seg inn i 2023.

I desember måtte regjeringen gå inn i å styrke økonomien deres. I midten av januar gikk regjeringen ut med at styrkingen kan bli supplert med 309,7 millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett for 2023.