Gå til sidens hovedinnhold

«Man skaper ikke bolyst, tilflytting og ny næring ved å legge ned grendene i grenda»

SU og FAU ved Ulvang oppvekstsenter har gjennomgått rådmannens forslag til budsjett for 2021.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sak 1:

Gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2021 med tilhørende sakspapirer.

1. SU reagerer negativt på, og ønsker å poengtere merutgifter for barnefamilier i Leirfjord dersom betalingssatsen for SFO øker med 41 %.

Denne økningen i gebyrregulativet vil slå svært uheldig ut for barnefamilier som har barn i barnehage og SFO. Dersom forslaget vedrørende økt betalingssats vedtas, ønsker SU ved Ulvang oppvekstsenter å legge fram et forslag der det innrømmes 40 % søskenmoderasjon mellom barnehage og skole.

I henhold til budsjettforslaget kommer FAU med en skriftlig uttalelse i forbindelse med berørte områder vedrørende Ulvang oppvekstsenter, herunder omtalt som sak 2.

Sak 2:

1. Vi noterer oss at forslaget fra administrasjonen vedrørende SFO og flytting av denne til LBU var en forventet takk for sist, og således et dristig argument for å tvinge skole / barnehagebytte til LBU. Et forslag som fortsetter i samme tralte som før forrige formannskapsmøte og kommunestyremøte, som bærer preg av å skape lite bolyst samt fraflytting.

Vi forventer at administrasjonen, samt AP, forholder seg til vedtak fra kommunestyret om at oppvekstsentrene ved Ulvang og Tverlandet skal bestå, og tar det som en selvfølge at SFO opprettholdes ved begge disse.

2. Vi registrerer også utspillet fra SU ved Leines barnehage. Det er spissfindig formulert synsing, dernest også merkelig at et SU for Leines barnehage ikke i sitt referat nevner sin egen barnehage med ett eneste ord. En uttalelse som i sin helhet, for både innbyggere, ansatte, barn og foreldre som skal samarbeide i samme kommune kan beskrives best med ett eneste ord: Tristesse.

Det er beklagelig at administrasjonen og de folkevalgte i kommunen har klart å sette grender opp mot hverandre i denne prosessen. Enda mer beklagelig er det nok en gang for de ansatte ved oppvekstsentrene, som opplever at deres arbeidsplasser foreslås nedlagt, denne gangen fra en annen virksomhetsleder. Etter samtaler med de ansatte ved Ulvang Oppvekstsenter formidles det bekymring for hvilke bakenforliggende årsaker som egentlig ligger til grunn ved en slik uttalelse. FAU anbefaler de ansatte å involvere sine organisasjoner tyngre i denne prosessen, likeledes anbefales administrasjonen å foreta målbare tiltak innen denne interne striden som har oppstått innen arbeidsmiljø.

Videre spekuleres det og syns svært mye, ja her formidles at SU ved Leines synes synd i våre barn, og ønsker dem et bedre liv på en større skole. Dette med bakgrunn i at de har hørt, tror og mener ut fra dette at de kan foreta en kvalitativ synsing ad våre barn. Fra FAU Ulvang kan det meldes at våre barn har det fortreffelig, dette er ikke synsing, men målt på kvalitet, både fra barn og foreldre. Om SU ved Leines har lyst til å lære mer om oppvekstsentrene i kommunen, foreslår FAU Ulvang at de kommer på studiebesøk. Her kan nok læres mangt og meget alle veier.

Her skal ikke dveles så mye mer over synsing fra Leines, fra Ulvangen krets ønskes de videre lykke til og alt godt til følge for framtiden. Vi ønsker lys i alle hus, både gamle og nye, dette inkluderer selvfølgelig også på Leines. At Leines med dette forslaget kan miste en avdeling er nok sårt, imidlertid vil der være god plass til barna fra Leines som fortsatt kan nyte en flott barnehage i sin grend, akkurat som vi ønsker å fortsette med i Ulvang.

3. I møte med foreldre ved Ulvang Oppvekstsenter uttalte Rådmann at hvis hans forslag falt i kommunestyret i november, så kom Rådmann ikke til å bringe dette på bane mer denne perioden. Da skulle oppvekstsentrene satses på. FAU Ulvang håper Rådmannen er mann for sine ord, og vi kommenterer med en dose humor at vi anser SFO ved oppvekstsentrene ikke som satsing, men en absolutt selvfølgelighet.

4. Vi ber våre folkevalgte nå om å forholde seg til vedtaket som ble gjort i november, nemlig at oppvekstsentrene skal bestå ved Ulvang og Tverlandet. Likeledes SFO. En enkel sjekk av skattelistene i kommunen vil vise hva det betyr hvis 10 småbarnsfamilier, antakelig flere, flytter ut av kommunen. For ikke å nevne skatteinntekter og arbeidsplasser private selskaper og foretak utgjør. Imidlertid er det svært skummelt med alle familiene som ikke tyr til sosiale medier, møter og utveksling av meninger mot dere folkevalgte. De som bare flytter. Og de som ikke flytter til.

Et nytt hovedsykehus skal plasseres i umiddelbar nærhet. Om dette blir i Leirfjord eller i Sandnessjøen vil tiden vise. Uavhengig av hvor det bygges vil det skape mulige enorme ringvirkninger for Leirfjord kommune. I denne sammenheng er Leirfjord å anse som en grend. Man skaper ikke bolyst, tilflytting og ny næring ved å legge ned grendene i grenda.

Skap bolyst. Skap næring. Skap positivitet. Skap samarbeid.

SU Ulvang oppvekstsenter 25.11.20

FAU Ulvang oppvekstsenter 14.12.20

Referent

Robert Blomsø

FAU Ulvangen

Kommentarer til denne saken