Mattilsynet mener dyrevelferden på Helgeland er god, men med lokale forskjeller: - På et punkt skiller Rana seg ut fra resten