Gå til sidens hovedinnhold

«Med Leirfjord-budsjettet for 2021 har vi angitt starten på et markedsføringsarbeid vi burde startet med for lenge siden»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Helgelendingen)

Oppvekstsentrene består i Leirfjord

Det var et klart flertall i kommunestyret for å bevare Ulvangen og Tverlandet oppvekstsenter i Leirfjord i November. En spenstig blanding av partier og enkeltrepresentanter endte opp med å vedta opposisjonens budsjettforslag for 2021.

Hvordan kan nå både den politiske ledelsen og administrasjonen begynne å eie skole- og barnehagestrukturen og da spesielt oppvekstsentrene, som noe som skal bidra til den positive befolkningsutviklingen som trengs i kommunen?

Oppsummert om nedlegging

SV, Rødt og Sp stemte alle mot videre utredning om skolestrukturen i juni. Det kunne stoppet der, men Ap og FrP ville utrede nedlegging. Da november kom, sto kun ett parti igjen bak forslaget om nedlegging av Tverlandet og Ulvangen oppvekstsentre. Det var Arbeiderpartiet.

Da forslaget om skolenedlegginger ble behandlet, rettet varaordfører også kraftig kritikk mot administrasjonen sine utredninger om nedleggingen. Vi forsto det sånn at partiet hans ønsket en garanti fra administrasjonen om at prosessen de hadde gjort rundt utredninger ville passere en mulig lovlighetskontroll hos fylkesmannen. En slik garanti kan en kommuneadministrasjon selvfølgelig ikke gi, og vi oppfattet det som et forsøk på å få til en utsettelse av skolesaken. Vi vet i ettertid at utsettelse faktisk ble foreslått av Ap i påfølgende gruppemøte med FrP. Dette ville i praksis gitt enda et år med nedleggingstrusler.

I budsjettmøtet i desember inngikk skolenedleggelsene fortsatt i budsjettforslaget til Ap, og det i seg selv er veldig spennende. Ap har altså på ett år gått ifra ordførers berømte sitat «Vi har ingen planer om å legge ned skoler (..)” i valgkampen, til å fremme et budsjettforslag som innebar nedlegging av 4 barnehageavdelinger og 2 skoler, stikk i strid med kommunestyrets helt ferske skolevedtak. Er det mulig for et parti å bevege seg mot skolenedleggelser så fort, og så taktfast, «uten planer»?

Det positive er dog at sistnevnte parti var splittet i sin stemmegivning om både skolenedlegging og budsjett. Kanskje det nå er rom for å innse ønsket om videre drift på begge oppvekstsentrene, og gjøre dette til en snuoperasjon hvor vi bruker tilbudene aktivt i en strategisk promotering av Leirfjord kommune?

Samarbeidet sprakk

FrP sitt femårige samarbeid med Ap endte som kjent med skolesaken. Slik vi i Rødt tolker FrPs uttalelser, vil de ikke snakke om skolestruktur før ny sykehustomt avklares i 2022/23. Gitt at Ap også er splittet i spørsmålet, kan man skue langt etter et flertall for noe skolenedlegging.

Hvorfor promoterer vi da ikke isteden disse institusjonene og deres nærmiljø for å øke elevtallet og gjøre læringsmiljøene enda bedre? Tverlandet har til eksempel allerede et særdeles godt omdømme både i og utenfor Leirfjord, og foreldrene som har sine barn der er veldig fornøyd med tilbudet. Den beste drahjelpen Leirfjords innbyggere kan få for selv å promotere sine nærmiljø, er at vi som politikere legger en langsiktig og tillitvekkende plan.

Fra sentraliseringstrussel til markedsføring

En stor post på budsjettet framover er et bolyst- og markedsføringsprosjekt, som Rødt støtter. Vi noterte i den anledning at Aps Einar Meisfjord i budsjettbehandlingen poengterte at “(...) bolystprosjekt kan tolkes som en form for dårlig selvtillit». Vi i Rødt mener tvert imot at Leirfjord med budsjettet for 2021 har angitt starten på et markedsføringsarbeid vi burde startet med for lenge siden. Stikkordet for en suksessfull markedsføring er dog nettopp det, selvtillit, men i positiv forstand. Man må vite at kommunen har noe å tilby innflyttere. Det mener vi at kommunen har, i absolutt høyeste grad.

Dersom skole- og barnehagestruktur blir fredet et gitt antall år etter avtale mellom flest mulig partier, og vi setter oss noen djerve mål om vekst i antall tilflyttere som vi igjen setter tverrpolitiske ideer, vilje og vedtak bak, da er vi i Rødt sikker på at grendene med oppvekstsentre og barnehager hadde fått en helt annen mulighet til vekst.

At oppvekstsentrene ville bli forsøkt nedlagt rett etter valget, det advarte vi da også om i valgkampen, og det skjedde akkurat slik vi i Rødt Leirfjord forutså. Og det forsøket har vi nå, sammen med mange andre krefter, klart å nedkjempe. Men ikke engang vi turte å håpe på at forslaget om nedlegging skulle bli nedstemt med en representantfordeling på 12–7 i november.

Det forteller veldig mye om hvor godt rotfeste oppvekstsentrene har i kommunen vår.

Kommentarer til denne saken