Mener tilliten mellom folk og sykehusledelsen er tynnslitt: – Jeg vet ikke om situasjonen er en fordel for sykehuset på Mo

Ordfører Berit Hundåla i Vefsn mener at tilliten mellom ansatte, folk flest og sykehusledelsen er tynnslitt, og at operasjonssaken på flere måter framstår som merkelig.