Cruiseturisme – fra fritt frem til lokal verdiskaping og klimakutt

Av

Det er fritt fram for cruiseselskap å seile i norske farvann. I dag er det ingen mengdebegrensning samtidig som antallet båter har gått i været de senere år.

DEL

Meninger Dette legger press på mange norsk kystsamfunn og naturen. Det stilles få krav til bruk av drivstoff, kjøp av lokal mat eller bruk av lokale guider. Dermed blir cruisenæringen en svært begrenset inntekt for Norge samtidig som den påfører stadig større miljø- og pressproblemer.

For å gjøre cruisenæringen mer bærekraftig og som bidrar med større lokal verdiskaping foreslår SV:

  • At det innføres en konsesjonsordning for cruisenæringen etter modell fra Alaska.
  • Det auksjoneres ut et begrenset antall konsesjoner hvert år basert på tåleevne for naturog kystsamfunn. Det skal stilles krav til kjøp av lokal mat og bruk av lokale guider.
  • At staten starter arbeidet med å utrede hvilke krav og reguleringer som skal til for å nå Stortingets mål om å sikre nullutslipp fra turistskip- og ferjer senest innen 2026, og sender regelendringer ut på høring innen utgangen av 2020.
  • Å utvide miljøkrav for utslipp til luft, kloakk og gråvann i verdensarvfjordene til andre fjorder med cruisetrafikk.

Artikkeltags