Dette er slett ikke i tråd med signalene om å styrke tilrettelegging av studieforberedende fag, og står i skarp kontrast med fylkeskommunens ønske om å legge til rette for flere elever innen studiespesialisering med bakgrunn i behovet for kommunenes mangel på lærere og sykepleiere med flere.

Sandnessjøen videregående skole har gjennom flere år vært en av landsdelens beste videregående skoler. Dette er basert spesielt på den etter hvert så berømte SØF-rapporten som kom i 2015. Den viste at SVS har svært gode resultater og et lavt frafall, også når vi måler på landsbasis. Dette er understreket ytterligere de siste årene med gode resultater og enda større grad av gjennomføring. Sandnessjøen videregående skole er i tillegg en av få skoler som har et relativt stabilt elevtall i årene som kommer når man ser på fødselstall.

Les også

Vi vil meddele vår fullstendige mangel på forståelse til dette forslaget

For SIL som idrettslag er idrettsfag av svært stor betydning, og sikrer rekruttering av svært kompetente lærere og trenere. Et godt miljø blant skolens ansatte har ført til et tett samarbeid på flere nivå over mange år. SIL har brukt store ressurser over flere år på å bygge et idrettslag med god økonomisk ryggrad og faglig kompetanse i alle ledd. Blant annet et SIL kvalitetsklubb 2 gjennom NFF.

SIL har et utstrakt samarbeid med idrettslinje på håndball og fotballskole. I tillegg er det pågående møter om hvordan skole og SIL kan samarbeide om trening slik at det blir en rød tråd gjennom året. Dette gjelder særlig de med stor interesse, og som ønsker et spesialsydd opplegg både på dagtid og ettermiddag.

Generelt mener SIL at forslaget som foreligger vil bety en svekkelse av Sandnessjøen videregående som helhet. Det vil være et paradoks at man svekker «tilbudsvifta» ved Nordlands beste videregående skole. SIL mener at signaleffekten ved en slik strukturell endring vil mildt sagt være oppsiktsvekkende.

Sandnessjøen idrettslag har gjennom flere år arbeidet på selvstendig grunnlag for å legge til rette for et bedre tilbud for våre mange lag innen flere idretter. Et stort press på hallkapasitet har vært et hinder over flere år for å løfte fram både idrettsglede, folkehelse og talenter både på aldersbestemte lag og på seniornivå. De siste to årene har vi sammen med Alstahaug kommune løftet fram et prosjekt som vil sikre både våre mange idrettslag i Alstahaug, og ikke minst tilbudet ved SVS, og da kanskje først og fremst idrettslinja.

SIL har hatt møter med politiske partier på fylkestinget som ble arrangert i Mo I Rana i før sommeren i år. Tilbakemeldingene var unisont positive fra fylkespolitikerne slik vi oppfattet det, og at det ville bety mye både for idrettsmiljøet, skoleverket i Alstahaug kommune og Sandnessjøen videregående og få løftet på plass et svært etterlengtet tilskudd som kan sikre et tilbud for mange, og like mye i et folkehelseperspektiv.