(Helgelendingen)

Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet krever at arbeidsgiverne innfrir avtale om industriarbeiderlønn. I andre streikeuttak tas bussjåfører i store deler av Nordland ut.

Bussjåfører i blant annet hele Bodø by, Mo i Rana, Mosjøen, Narvik, Lofoten og Vesterålen er tatt ut i andreuttaket.

– Løftebrudd

Yrkestrafikkforbundet som organiserer nær halvparten av landets bussjåfører, tar ut 190 sjåfører i Nordland når streiken utvidedes.

– Vi er skuffet over at arbeidsgiver ikke tar på alvor at bussjåførene har blitt hengende etter lønnsmessig. Vi har en enighet fra tidligere om at lønna skal nærme seg industriarbeiderlønn, og så fikk vi et tilbud som går i feil retning. Det er løftebrudd, uttaler forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes i en pressemelding.

– Dette er en naturlig opptrapping av streiken. Av hensyn til passasjerene håper vi arbeidsgiverne vil tenke seg om og komme tilbake med et akseptabelt tilbud, slik at vi kan få avsluttet streiken raskt og at færrest mulig uskyldige rammes, fortsetter forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Forhandler sammen

Totalt fire forbund forhandler sammen på avtalen. Yrkestrafikkforbundet tar alene ut 2147 sjåfører i andre uttak. Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet tar til sammen ut 2421 sjåfører, noe som gir et andreuttak på 4568 bussjåfører.

Allerede er rundt 3800 tatt ut av forbundene i Oslo og Viken. Dersom konflikten fortsetter kan nesten 12.000 bussjåfører tas ut i streik i hele landet. Yrkestrafikkforbundet organiserer rundt halvparten av disse.

I 2006 inngikk arbeidsgiverne og bussjåførene en avtale på at lønn skulle ligge mer på linje med industriarbeiderlønn. De siste årene er avstanden til industriarbeiderlønnen blitt stadig større.

– Vi har rimelige krav og ønsker å rette opp skjevheter ifra tidligere oppgjør. Eksempelvis fikk bussjåførene i 2018 om lag en tredel av andre grupper og en reallønnsnedgang. Denne trenden må snus i år. Om vi skal sikre rekruttering til bransjen har vi ikke tid til å vente, fastslår forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Stort behov

Gjennomsnittsalderen på en norsk bussjåfør er godt over 50 år, og mange sjåfører har allerede oversteget normal pensjonsalder. Samtidig viser NHO Transport sine tall at det er behov for over 1.000 nye bussjåfører hvert år framover. Dette målet er man langt unna å oppfylle.

Yrkestrafikkforbundet krever at det settes av tid til å foreta sikkerhetssjekk av bussen før bussturen starter. YTF krever også at bestemmelsen om at inntil 10 minutters forsinkelse er inkludert i timelønnen, fjernes.

– Det er hver enkelt sjåfør sitt ansvar å påse at kjøretøyet er i forsvarlig stand før en kjøretur, slik er det også for bussjåfører. Arbeidsgiver har ikke satt av nok tid til en slik sjekk i arbeidsdagen, vi krever at dette må på plass, sier Klungnes.

Vil tette gapet

Om streiken trappes opp med over 4500 nye bussjåfører førstkommende lørdag, vil nesten 8500 bussjåfører over landet være i streik. Fellesforbundets leder Jørn Eggum, sier arbeidsgiverne enkelt kan løse konflikten ved å stå ved løftene sine.

– Bussjåfører har svært krevende arbeidstidsordninger, lønna er lav, sikkerheten er truet og vi er bekymret for framtiden til dette viktige yrket. Derfor tar vi nå flere ut i streik, sier Jørn Eggum.

For 13 år siden ble arbeidsgivere og arbeidstakere i bussbransjen enige om at bussjåførene skal ha lønn på linje med lønna i industrien. Det motsatte har skjedd. Lønnsforskjellen mellom bussjåførene og industrien øker. De siste tre årene har lønnsforskjellen økt med over 16 000 kroner.

– Vi kan ikke godta at bussjåførene skal tape i oppgjør etter oppgjør. I dette oppgjøret må vi begynne arbeidet med å tette gapet mellom bussjåførene og industrien, sier Jørn Eggum.

Falske utsagn fra NHO

NHO Transport har jobbet hardt for å spre usannheter om kravene i lønnsforhandlingene. Fra arbeidsgiversiden blir det hevdet at bussjåførene har krevd en lønnsøkning på 20 kroner.

– Denne påstanden om grådige bussjåfører er helt på viddene. Realiteten er at bussjåførene tjener 20 kroner mindre i timen enn grupper vi er enige med arbeidsgiverne om at vi skal sammenlikne oss med, sier Eggum.

Uansvarlig arbeidstid

En bussjåfør kan fort være opptatt på jobb i opp mot 70 timer pr. uke, men får kanskje betalt for halvparten. Dette kalles delt skift, hvor du må ta fri uten lønn midt på dagen. Jobben blir tilnærmet umulig å kombinere med familieliv.

– 70-timers uker går på helsa løs og gir oss slitne bussjåfører. Når vi i tillegg vet at sjåførene hele tiden presses på tid, og sågar må gå hele arbeidsdagen uten pauser og uten å gå på do, er det en oppskrift på mindre trygghet – både for sjåførene og alle andre i trafikken, sier Eggum.

Eggum understreker at dette er en ordinær streik med rettferdige krav. Han tror streiken kan var lenge, om ikke arbeidsgiverne følger opp løftene sine til bussjåførene. Forbundslederen advarer mot at man lar seg lure av at noen trekker «koronakortet».

– Jeg har også en advarsel til regjeringen og Erna Solberg. Det er ingen tvil om at NHO forsøker å framprovosere tvungen lønnsnemnd basert på situasjonen i Oslo. Her må man ikke la seg lure. Bussjåfører kan ikke bli lønnstapere bare fordi de har en viktig jobb, slår han fast.