(Helgelendingen)

Riktig med strenge tiltak

Tirsdag kveld kom regjeringen med nye og strenge tiltak for å begrense smittespredningen av koronaviruset. Tiltakene kommer først og fremst fordi det nå er en ny variant av viruset som spres. Ekspertene har foreløpig begrenset kunnskap om den nye omikron-varianten. Tiltakene som nå er iverksatt har til hensikt å begrense sosial kontakt og dermed er håpet å bremse smittespredningen.

Like raskt som regjeringas nye tiltak var ute, kom bekymringsmeldingene fra et allerede hardt prøvd næringsliv. Særlig reiseliv, servering og overnatting vil rammes hardt av de nye koronatiltakene. Derfor vil regjeringa ha på plass kompenserende og skadebegrensende tiltak svært raskt. Det er på alle måter bra, selv om også vi etterlyser en ordning om lønnstilskudd for å beholde arbeidsfolket i de mest utsatte delene av næringslivet. Det er også bra at støtteordningene først og fremst retter seg mot små og mellomstore virksomheter, og begrenser mulighetene for å spekulere i ordningen.

Det er svært lett å skjønne bekymringene til næringslivet. Samtidig minner vi om at helsetjenesten i kommunene, sykehusene, ansatte i skoler og barnehager er og har vært under et svært stort press over lang tid over hele landet. Både i Alstahaug og Vefsn ropes det nå et alvorlig varsko om at smittetrykket må begrenses dersom ikke hele systemet skal bryte sammen. Det er særdeles alvorlige meldinger som må tas på alvor, og der en felles innsats for å begrense smittetrykket er eneste løsningen.

Fortsatt er det svært mye man ikke vet om den nye varianten av koronaviruset. Det er denne kunnskapen eksperter over hele verden jobber intenst for å skaffe seg. Og mens dette arbeidet pågår er det et mål for myndighetene i Norge å begrense smitten så mye som mulig. Fortsatt er det slik at vaksine er vurdert å være et tiltak med en viss effekt også på omikron-varianten. Derfor må det være en oppfordring til alle om å ta vaksine. Vi forventer også at det nå settes fullt trykk på å vaksinere alle over 18 år med en tredje dose så raskt som mulig, og at det kommunale apparatet rigges for det. Vaksine, kombinert med tiltakene som regjeringen kom med tirsdag kveld og som i hovedsak dreier seg om å begrense kontakten mellom mennesker, vil være det mest effektive våpenet i kampen for å begrense smitten.

Men nå er det viktigere enn noen gang at folk flest er lojale og etterlever de tiltakene regjeringen har kommet med. I motsatt fall risikerer vi en total nedstengning. Det er en situasjon ingen ønsker, men som kan komme dersom smitten fortsetter å øke. Og med økt smitte kommer flere innleggelser på sykehus, flere alvorlig syke, økt press på kommunene og på ansatte som står i første linje. Vi er alle inderlig leie av koronaviruset. Men nå gjelder det å hente fram krefter for å stå imot. At vi går mot en høytid som tradisjonelt preges av besøk og bred sosial samhandling gjør det ekstra vanskelig, men ikke mindre viktig å følge opp både nasjonale og lokale tiltak.