Alstahaug kommune er et flott sted å bo- det ligger midt i indrefileten av Helgelandskysten og kommunen kan by på et lite sentrum og et stort distrikt. Her kan alle finne si øy, si bygd eller sin bydel i Sandnessjøen.

Ved å opprettholde de grunnleggende funksjonene skole, skolefritidsordning og barnehage der folk vil bo, sikrer kommunen variasjon- og variasjonen er attraktiv.

På Tjøtta har vi husmangel fordi flere i etableringsfasen ønsker seg hit enn det er tilgjengelige boliger. Med samfunnsøkonomiske briller kan en kanskje si at kommunen har skeiv-investert litt.

Vi har klart å beholde et attraktivt oppvekstsenter på en attraktiv plass, men det har ikke blitt fulgt opp med investering og tilrettelegging av boliger. «Investeringen» i oppvekstsenteret gir derfor ikke den forventede avkastningen.

År etter år har administrasjonens løsning på denne «avkastnings-utfordringen» vært å foreslå økonomiske kutt i barnehagen og skolen. For oss fremstår jo dette fullstendig kontraproduktivt.

Rett og slett å spare seg til fant. Ikke bare blir potensielle tilflyttere og tilbakeflyttere skremt, vi som bor her blir jo livredde.

Så nå er vi redde for hva som kommer i år.

Det vi drømmer om er jo at ordføreren og varaordførerens hyggelige og fremtidsrettede nyttårshilsen, «Bolyst i Alstahaug i 2022», har blitt omsatt til politikk og handling.

At administrasjonen har fått i oppdrag å komme med budsjettforslag som styrker bolyst og vekst, og dermed verner om oppvekstsenteret.

At det ikke lenger skal være greit å foreslå ting som i beste fall har ensidig fokus på kortsiktig sparing når det går på bekostning av bolyst, og dermed langsiktige inntekter for kommunen.